05. maj 2020

Debatindlæg: Genåbningen er Christiansborgs beslutning

Det var regeringen, der i sin tid tog beslutningen om at lukke Danmark. Det er nu regeringen og Folketingets partier, som tager beslutningen om, hvornår og især hvordan vi åbner igen. Der er ikke brug for slinger i valsen, men klare rammer, så kommunerne har noget at arbejde indenfor.

Af KL’s formand Jacob Bundsgaard og KL’s næstformand Martin Damm

Nej tak til kommunale frihedsgrader.

Det er nok ikke dén sætning, man havde troet, at man skulle læse i et indlæg fra formanden og næstformanden for kommunernes forening. Men når det handler om genåbningen af landet oven på coronakrisen, så forstummer vores tale for kommunal frihed til at indrette sig, som man vil. 

Det var regeringen, der – i dialog med sundhedsmyndighederne – tog beslutningen om at lukke Danmark. Og det bliver nu regeringen og Folketingets partier, som skal tage beslutningerne om, hvordan vi åbner igen. Erfaringerne viser allerede, at det var langt nemmere at lukke landet ned, end det er at åbne. Det er nødvendigt med et øje på hver finger ift. udviklingen i smittetrykket, og samtidig har næsten alle en mening om, hvad der vil være bedst at åbne først og sidst. Hensynene er mange – men ét hensyn, man faktisk ikke behøver tage i denne sag, er hensynet til, at hver kommune kan køre sit eget løb. Lige hér er der brug en helt klar ramme, som kommunerne kan arbejde indenfor.

Vores opfordring til de politiske partier på Christiansborg, som netop nu forhandler om næste fase af genåbningen, er derfor klar: Genåbningen skal være en styret og kontrolleret proces.
Jacob Bundsgaard og Martin Damm

Der er ikke noget, vi hellere vil i kommunerne end at kunne vende tilbage til en normal hverdag. Hvor alle børn går i skole, og hvor vores udsatte borgere og de ældre kan få besøg. Men hvis vi i Danmark skal kontrollere smittetrykket OG give borgerne i de forskellige kommuner et sundhedsmæssigt forsvarligt og nogenlunde ensartet tilbud, skal det stå lysende klart, hvornår og hvordan det skal foregå. De sundhedsfaglige retningslinjer skal være på plads, og regeringen og partierne på Christiansborg må påtage sig det ansvar, at beslutningerne om genåbning flugter med den ønskede udvikling i smittetrykket. Der skal træffes beslutninger og vurderinger af sundhedsfaglige risici, som ikke bør overlades til den enkelte kommune, den enkelte leder eller den enkelte medarbejder.

Urimeligt ansvar lægges hos medarbejderne

Et eksempel på uheldig uddelegering af et livsvigtigt ansvar er den aftale, Folketinget i sidste uge indgik på socialområdet. Corona-krisen har trukket store veksler på især de helt udsatte grupper i vores samfund. De bliver ekstra ensomme og utrygge, de savner deres hverdag og sædvanlige netværk, og deres udsathed forstærkes under krisen. Det kræver et særligt fokus at hjælpe disse grupper. Og det fokus tager vi meget alvorligt i kommunerne. Men de lempelser af besøgsrestriktionerne, som aftalen lægger op til, lægger i for høj grad ansvaret hos den enkelte leder og medarbejder i frontlinjen. Det bliver dem, der skal træffe beslutninger om borgernes og deres pårørendes samvær. Og vurdere, om de lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er ikke rimeligt.

På dagtilbuds- og skoleområdet har genåbningen været ledsaget af meget klare retningslinjer. De er blevet ændret et par gange undervejs i takt med, at corona-epidemien har udviklet sig, og det har vi forståelse for vil være nødvendigt. Med de klare retningslinjer har også fulgt en forståelse for og accept af, at de praktiske muligheder var forskellige, så nogle kommuner eksempelvis var klar til at åbne 15. april, mens andre først slog dørene op i de følgende dage. Det har netop været styrken, at der i lyset af de sundhedsfaglige retningslinjer har været grundlag for lokalt at tilrettelægge indsatsen fx ift. det antal timer, eleverne er i skole, og indholdet i dagen.

Men lige som det var en regeringsbeslutning, at dagtilbud og 0.-5. klasse skulle åbne, så er det nu også regeringen og Folketingets partier, som skal beslutte, hvordan og hvornår vi åbner for de ældste elever. Det skal ikke være en lokal beslutning med forskelle i politiske prioriteringer. Og det gælder på alle de kommunale områder.

Brug for en styret og kontrolleret proces

Det danske samfund har været lukket ned på en ensartet måde. Det princip skal også gælde, når samfundet lukkes op igen.

Vores opfordring til de politiske partier på Christiansborg, som netop nu forhandler om næste fase af genåbningen, er derfor klar: Genåbningen skal være en styret og kontrolleret proces. Der er brug for nogle helt tydelige rammer for, hvad der kan åbne hvornår og under hvilke forudsætninger. Så vores borgere ikke udsættes for unødig smitterisiko, og så vores medarbejdere ikke skal påtage sig det sundhedsfaglige ansvar for at vurdere, hvad der er forsvarligt.

Debatindlægget er bragt den 5. maj 2020 i Politiken