10. september 2019

Virksomhedernes tilfredshed med kommunernes erhvervsindsats er fortsat høj

Dansk Industri har for tiende år i træk taget temperaturen på det danske erhvervsklima i landets kommuner, og den høje tilfredshed blandt landets virksomheder fortsætter. KL vurderer, at det nye erhvervsfremmesystem vil styrke samarbejdet mellem kommuner og virksomheder yderligere.

Mere end 7.000 virksomheder fra hele landet vender igen tommelfingeren opad i DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelse. Her er 93 af landets kommuner for 10. gang blevet målt og vejet af virksomhederne på en række parametre som fx infrastruktur, fysiske rammer og kommunens image.

Tilfredsheden med kommunernes erhvervsindsats har, siden undersøgelsen første gang blev offentliggjort i 2010, været stødt stigende med hele 10 procentpoint på bare 10 år.

Kommunerne er vigtige for virksomhedernes dagligdag, og DI’s erhvervsklimamåling viser klart, at virksomhedernes berøring med deres kommune er en positiv oplevelse – både for små og store virksomheder.
Leon Sebbelin

Det glæder formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, Leon Sebbelin.

”Kommunerne er vigtige for virksomhedernes dagligdag, og DI’s erhvervsklimamåling viser klart, at virksomhedernes berøring med deres kommune er en positiv oplevelse – både for små og store virksomheder. Det sætter en tyk streg under det, vi allerede ved, nemlig at kommunerne holder et meget højt serviceniveau overfor virksomhederne, også selvom det er et omstillingsår i det nye erhvervsfremmesystem, hvor posen er blevet rystet, siger Leon Sebbelin.

Nye erhvervshuse bidrager til et mere overskueligt erhvervsfremmesystem 

Da DI i 2010 lancerede den første landsdækkende erhvervsklimaundersøgelse, var det kun 50 pct. af de danske virksomheder, der var ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med vilkårene for erhvervslivet i deres respektive kommune. Ti år efter er tallet steget til næsten 60 pct., og antallet af ’utilfredse’ eller ’meget utilfredse’ kommuner er i samme periode næsten halveret fra 20 pct. til under 12 pct.

”Kommunerne har de sidste mange år lagt sig i selen for at styrke deres service overfor virksomhederne, og det er dejligt at se, at virksomhederne fortsat kvitterer for det gode arbejde. Det intensiveres nu med de nye erhvervshuse, der har fået alle virksomheder som deres målgruppe i forhold til specialiseret vejledning. Her sidder både kommunalpolitikere og virksomhedsrepræsentanter i bestyrelserne, som er med til at sikre, at erhvervshusene bliver knudepunktet i det nye erhvervsfremmesystem, så det bliver endnu mere overskueligt for virksomhederne at navigere i. Så der er bestemt grobund for flere gode målinger de kommende år,” siger Leon Sebbelin.

Lokalt erhvervsfremmeklima 2019

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.
  • 7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.