17. september 2019

Personligt lederskab: Ledere bliver bedre, når de kigger sig selv i spejlet

At være leder er ikke bare en formel rolle, man kan påtage sig. Det bliver stadig vigtigere at kende og bruge sig selv personligt i lederjobbet, for det nødvendige følgeskab som leder opnår man sjældent uden at investere sin person. Ny publikation fra Væksthus for Ledelse giver inspiration til at kende og udvikle sig som leder.

"Skal man lede andre, må man først kunne lede sig selv. Dvs. kende sig selv og vide hvilke værdier, man bygger sin ledelse på i ord og handlinger. Det personlige lederskab er i sagens natur unikt, og der er flere måder at udvikle det på, som kan være relevante for alle ledere. Nyudnævnte såvel som erfarne og på alle ledelsesniveauer. For man bliver aldrig færdig med at udvikle sig i lederrollen," siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretari­atschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

I publikationen "Dit personlige lederskab" giver fire ledelseseksperter deres bud på, hvordan man kan arbejde med sit personlige lederskab – ud fra fire forskellige perspektiver: Ledelsesrum, selvindsigt, relationer og kommunikation. Undervejs fortæller otte ledere på forskellige niveauer i kommuner og regioner om deres egne udfordringer og erfaringer med at udvikle et personligt lederskab.

"Det kræver mod at være leder i dag. Hvis du oplever at være i en situation, hvor alle andre har definitionsretten over dit lederskab, og du blot kan reagere, så er du faktisk kun leder af navn. At udvise personligt lederskab kræver, at du forstår grundlaget for din måde at være leder på. Publikationen deler andres fortællinger og kan forhåbentligt inspirere alle – uanset erfaring og niveau – til at udvikle sig selv som ledere," fortæller Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næst­formand i Væksthus for Ledelse. 

Publikation

Publikation Læs mere

Download eller bestil publikationen gratis her

Kontaktpersoner 

Jan Henriksen, KL, mail jahe@kl.dk

Frederik Iuel, Djøf, mail fiu@djoef.dk

Henrik Casper, Danske Regioner, mail hca@regioner.dk

Om Væksthus for Ledelse

Bag publikationen står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og For­handlings­fællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner.

Læs mere på www.lederweb.dk