06. september 2019

Økonomiaftale 2020: Rum til at håndtere flere ældre og børn

KL og regeringen har indgået en økonomiaftale for 2020. Aftalen sikrer, at der følger penge med, når der kommer flere ældre, børn, sundhedsopgaver og børn og voksne med diagnoser og handicap. Samtidig hæves anlægsrammen, og finansieringstilskuddet videreføres.

”Økonomiaftalen er et godt udgangspunkt, som giver kommunerne mulighed for at fastholde serviceniveauet, når der kommer flere ældre, flere børn, flere sundhedsopgaver og flere med en fysisk eller psykisk sygdom. Og samtidig udvikle kernevelfærden.”

Sådan siger KL’s formand Jacob Bundsgaard om økonomiaftalen for 2020, som regeringen og KL har indgået fredag. 

Aftalen betyder ikke, at man nu kan forvente guld og grønne skove i kommunerne, men den betyder, at vi til næste år har bedre muligheder for at håndtere det øgede antal borgere, som har brug for vores hjælp.
Martin Damm, næstformand for KL

Aftalen indebærer, at kommunerne får 1,7 mia. kr. mere til at drive daginstitutioner, skoler, ældrepleje mv. for i 2020. Med aftalen fjernes desuden den sidste rest af omprioriteringsbidraget, så kommunerne ikke hvert år starter forhandlingerne med et negativt udgangspunkt på en halv milliard kroner.

“Aftalen betyder ikke, at man nu kan forvente guld og grønne skove i kommunerne, men den betyder, at vi til næste år har bedre muligheder for at håndtere det øgede antal borgere, som har brug for vores hjælp,” siger KL’s næstformand Martin Damm. 

Arbejdsgruppe skal se på udviklingen

Et væsentligt tema i forhandlingerne har været det specialiserede socialområde – altså udgifterne til udsatte børn og unge samt voksne med fysisk eller psykisk sygdom.  

Mange flere får en diagnose, og udgifterne til eksempelvis hjælpemidler og bostøtte er støt stigende. Disse borgere har brug for støtte og hjælp fra kommunerne, og det kan vi bedre imødekomme nu.
Jacob Bundsgaard, formand for KL

”Vi har gjort det klart over for regeringen, at der er store udfordringer på det specialiserede socialområde. Mange flere får en diagnose, og udgifterne til eksempelvis hjælpemidler og bostøtte er støt stigende. Disse borgere har brug for støtte og hjælp fra kommunerne, og det kan vi bedre imødekomme nu. Samtidig – og nok så vigtigt – har vi aftalt med regeringen i fællesskab at se på, hvad denne udvikling skyldes, og hvordan vi socialpolitisk skal gribe det an,” siger Jacob Bundsgaard.

Et øget anlægsniveau

Økonomiaftalen for 2020 indeholder desuden, at anlægsrammen hæves med 1,3 mia. kr. Kommunerne kan dermed i 2020 renovere og bygge nyt for 19,1 mia. kr.

”Kommunerne har igennem en årrække haft et stort efterslæb på at bygge nyt og renovere fx skoler, daginstitutioner og veje. Samtidig stiger borgernes forventninger til de rammer, der omgiver vores velfærdsinstitutioner. Jeg er derfor glad for, at regeringen anerkender, at tidssvarende velfærd kræver investeringer – også i mursten og asfalt,” siger Martin Damm. 

Finansieringstilskuddet videreføres

Regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2020, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Med aftalen er der desuden enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2020 inden for en ramme på 200 mio. kr. Samtidig er der etableret en tilskudsordning til de kommuner, som sætter skatten ned.

Fakta

  • Den kommunale serviceramme hæves med 1,7 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2020 samlet set 261,8 mia. kr.
  • Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffes, så det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.
  • Kommunernes anlægsinvesteringer udgør i 2020 19,1 mia. kr.
  • Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
  • Midtvejsregulering i 2019 på 1,9 mia. kr. er annulleret.

 

  • PDF

    Aftale om kommunernes økonomi for 2020