25. september 2019

Kommunerne skal administrere seniorpensionsordningen

"Både sagligt og fagligt er kommunerne de rette til at løfte opgaven med at administrere seniorpensionsordningen. Kommunerne kender både borgerne og har erfaringen og kompetencerne."

Sådan lyder kommentaren fra KL’s næstformand Martin Damm efter debatten om seniorpensionsordningen igen er blusset op.

Ifølge Martin Damm er der to tungtvejende grunde til, at kommunerne skal administrere seniorpensionsordningen.

  • Kommunerne kender borgerne og borgerne kender kommunerne. Langt hovedparten af målgruppen har allerede en sag i kommunen og undgår dermed at skulle have kontakt til endnu en myndighed.

  • Kommunerne har erfaringen og kompetencerne og dermed indsigt i at behandle sager af den karakter, der vil være tale om her, herunder, på baggrund af lægelige dokumenter mv, at vurdere en borgers arbejdsevne.

Forfejlet kritik

Partierne bag aftalen (Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre) mener ikke, at kommunerne skal administrere opgaven, fordi kommunernes tildeling af seniorførtidspension har været for uensartet. En helt forfejlet kritik, lyder det fra Martin Damm:

”Det er simpelthen forkert. Kigger vi på tallene, har cirka 90 procent af de borgere, der har søgt seniorførtidspension, fået den tilkendt. Af de resterende omkring 160 personer, har godt 40 procent senere fået tilkendt ordinær førtidspension. Med andre ord, er der simpelthen ikke de fejl i kommunernes afgørelser, som aftalepartierne påstår. Og dermed heller ikke grundlag for den mistillid, der er til kommunerne,” siger Martin Damm og peger på, at med et præcist lovgrundlag vil Ankestyrelsens praksis sikre en ensartet administration på tværs af landet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har i et brev til partierne bag aftalen gjort det klart, at kommunerne er de eneste, der kan nå at løfte opgaven, hvis ældre nedslidte borgere skal kunne søge om seniorpension allerede fra 1. januar 2020. Derfor bør kommunerne midlertidigt administrere opgaven, lyder det fra ministeren.

Men ifølge Martin Damm er det helt urimeligt at give kommunerne opgaven midlertidigt.

”Vi vil ikke administrere en ordning midlertidigt samtidig med, at der er mistillid til, at vi overhovedet kan klare opgaven. Det er urimeligt over for de kommunale medarbejdere, der hver dag gør deres ypperste for borgernes skyld.”