01. oktober 2019

Ja tak til mere nærhed og tillid til det lokale niveau

”Der er behov for mere tillid på alle niveauer – både til lokale politikere, lokale ledelser og til medarbejderne. Derfor er det rigtig glædeligt at høre statsministeren tale om en nærhedsreform. Det må betyde, at vi er færdige med at hænge kommunerne ud på ”tørresnore” og lovgive ud fra enkeltsager.”

Sådan lyder kommentaren fra KL’s formand Jacob Bundsgaard, efter at statsministerens åbningstale tirsdag bød på nyheden om en nærhedsreform, der har til formål at sikre mere rum til lokal ledelse, tillid til medarbejderne og mere plads til fagligheden.

Der skal være tillid til, at man lokalt kan løse problemerne, og Folketinget skal holde sig væk fra detailstyring
Jacob Bundsgaard, KL-formand

”Statsministerens tale er startskuddet til en proces, som vi meget gerne går ind i sammen med regeringen. I kommunerne er vi klar. Kvalitet sikres bedst ved, at lokale politikere, lokale ledere og medarbejdere tager ansvar og løser problemerne lokalt. Og beslutninger træffes bedst tæt på borgerne af lokale politikere, som prioriterer på tværs af velfærden,” siger Jacob Bundsgaard.

Jacob Bundsgaard glæder sig over, at nærhedsreformen skal skrue ned for detailstyringen oppefra og skrue op for faglighed og ledelse.

”Der skal være tillid til, at man lokalt kan løse problemerne, og Folketinget skal holde sig væk fra detailstyring.”

Fokus på velfærden til borgerne

Han håber desuden, at nærhedsreformens fokus på det lokale prioriteringsrum manifesterer sig bredt, fx når man vil indføre minimumsnormeringer. Her er der brug for mindre statslig styring og mere lokal fleksibilitet.

Statsministeren peger i sin tale på, at hvis Folketinget skal udvise mere tillid og holde fingrene væk, så skal kommunerne også overveje, hvordan lokalt besluttede regler kan mindskes.

”Vi er i kommunerne helt enige med regeringen i, at det der skal være fokus på er velfærden til borgerne og ikke på skemaer og strategier. Vi ser frem til dialogen med regeringen om, hvordan vi kan nærhedsreformen til virkelighed,” lyder det fra KL-formanden.