10. september 2019

Godt med færre hjemløse, men opgaven er fortsat stor

Antallet af unge hjemløse er faldet, viser den nyeste hjemløsetælling. Thomas Adelskov glæder sig over, at udviklingen er vendt, men pointerer, at der er brug for et bredt samarbejde for at sikre, at også ældre hjemløse får en mere værdig tilværelse.

For første gang i 10 år er antallet af hjemløse stagneret, og antallet af unge hjemløse er faldet.

Thomas Adelskov, formand for KL’s Socialudvalg, glæder sig over, at kommunernes store fokus på især unge hjemløse ser ud til så småt at give pote.

”Ingen borgere har godt af et ophold på herberg eller på gaden, og det er derfor positivt, at udviklingen ser ud til at vende. Kommunerne har i en årrække haft et udvidet fokus på især unge hjemløse og igangsat en række initiativer, som nu ser ud til at virke,” siger Thomas Adelskov.

Hjemløsetællingen er gennemført af VIVE. 1.023 hjemløse var i 2019 i aldersgruppen 18-24 år. Ved hjemløsetællingen i 2017 var antallet 1.278. Ifølge Thomas Adelskov er den helt store udfordring stadig manglen på boliger, der er til at betale.

”Det er trist hver gang en borger er nødt til at overnatte på gaden, men i kommunerne udfordres vi stadig massivt af den udbredte mangel på boliger i en prisklasse, som målgruppen kan betale. Der er derfor behov for, at vi sammen med de relevante ministre ser på, hvilke midler og værktøjer der kan tages i anvendelse for at skaffe det nødvendige antal boliger.”

Brug for drøftelse af nye modeller

Mens der er blevet lidt færre unge hjemløse, er antallet af ældre hjemløse steget. I 2017 var der 1.404 hjemløse over 50 år, mens tallet i 2019 er 1.545. Thomas Adelskov peger på, at han meget gerne går i dialog med social- og indenrigsminister Astrid Krag om, hvordan man kan finde nogle modeller, der hjælper denne gruppe af hjemløse.

”Disse borgere er meget langt fra arbejdsmarkedet og er sjældent i nærheden af at have råd til en bolig. Vi har derfor brug for at få drøftet nogle modeller for, hvordan man kan komme ud i egen bolig eksempelvis med en form for huslejesubstitution. Samtidig er der brug for en drøftelse af, hvordan vi bedre kan udnytte puljen til skæve boliger, så der er overensstemmelse mellem omkostningerne til at bygge og vedligeholde på den ene side og det beløb, der kan søges om, på den anden,” siger KL-udvalgsformanden, som samtidig opfordrer til, at social organisationer, udsatteråd mv., som i dag arbejder med de hjemløse, inddrages i drøftelserne om løsninger. 

Han understreger desuden, at der er brug for en fælles indsats fra flere parter for at tage livtag med udfordringerne med især ældre hjemløse.

”Det er en gruppe borgere, som typisk også er psykisk belastede og har en dårlig sundhedstilstand. Derfor er der brug for et tættere samarbejde med psykiatrien og sundhedsvæsnet i øvrigt.”