02. oktober 2019

Flere seniorer på fremtidens arbejdsmarked

KL forventer, at omkring 45.000 ansatte vil gå på pension de næste fem år. Seniorernes kompetencer har stor værdi for fremtidens velfærd. Derfor skal ny KL-politik hjælpe kommunerne med at bane vejen for et længere arbejdsliv.

Hver fjerde kommunalt ansatte er over 55 år. Dermed kan kommunerne forvente, at omkring 45.000 ansatte trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet de næste fem år. Det er en alvorlig udfordring på de kommunale arbejdspladser, hvor der især i sundheds- og ældresektoren er mangel på medarbejdere. En mangel, der kun bliver større i de kommende år, hvor andelen af plejekrævende danskere over 80 år forventes at stige markant, og hvor godt 9.000 medarbejdere forventes at gå på pension over de næste 5 år. Det er en stor udfordring.

Derfor skal kommunerne arbejde mere målrettet med at få de ældre, erfarne medarbejdere til at blive længere i jobbet. I en ny seniorpolitik kommer KL med en række konkrete anbefalinger til kommunerne og arbejdsmarkedets øvrige parter.

  • PDF

    KL's Seniorpolitik

 

"Vi står i et alvorligt krydspres, hvor vi på den ene side mangler ansatte på kommunernes centrale velfærdsområder, men samtidig kan vi se, at normen i kommunerne er at gå tidligt på pension. Det er en udvikling, vi skal have vendt. Vi har brug for de erfaringer, som de ældre medarbejdere har med i bagagen, og vi skal meget tydeligere italesætte, at ældre medarbejdere løfter en stor opgave i vores velfærdssamfund, Vi skal helt enkelt holde på dem i længere tid, og de skal mærke at vi vil dem.” siger formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler.

Brug for en bredere og intensiv indsats

Anbefalingerne i KL’s seniorpolitik beskæftiger sig med seks forskellige temaer, som samlet og hver for sig kan gøre en forskel i kommunerne og på den enkelte arbejdsplads. Og selvom der allerede er gode rammer for seniorerne i kommunerne, så er der behov for en bredere og mere intensiv og fokuseret indsats.

Især kulturen omkring tilbagetrækning trænger til et kritisk blik – både fra lederen og fra medarbejderen selv.

”Vi har haft alt for lidt fokus på vores erfarne medarbejdere i de år, hvor der har været nok ansatte, og nu mærker vi konsekvensen. Den indgroede kultur, som mange steder hersker, skal vi have ændret grundlæggende, så det ikke bliver normer og kultur på arbejdspladsen, der ender med at betyde, at ældre medarbejdere ikke længere ønsker at arbejde,” siger Michael Ziegler.

Læs mere

Læs mere Læs mere om KL's seniorpolitik

Seniorpolitikken består af 22 konkrete anbefalinger, som kan styrke kommunernes fokus på de erfarne medarbejdere. Initiativerne skal være med til at bane vejen til et godt og længere arbejdsliv.

Der skal større fokus på den enkelte medarbejder, ligesom erfaring skal italesættes som en klar værdi for organisationen. Samtidig foreslår KL, at arbejdsmarkedets parter samarbejder om at gøre pensionsreglerne lettere at forstå og handle ud fra. 

”Vi har været for dårlige til at tydeliggøre hvilke fordele, økonomiske og personlige, en senere pension medfører. Det ønsker vi også at ændre med seniorpolitikken, Og vi inviterer organisationerne til at vi sammen giver rammeaftalen for seniorer et servicetjek, så den understøtter vores fælles mål,” siger Michael Ziegler. 

Fakta:

26 procent af de kommunale medarbejdere er 55 år eller derover. Andelen af ansatte over 60 år i kommunerne er steget fra 7,8 procent i 2010 til 13 procent i 2019.

Frem mod 2028 forventes over 100.000 kommunalt ansatte at trække sig tilbage på grund af alder. Alene over de næste fem år går godt 9000 SOSU’er på pension.

Kun fire ud af 10 kommuner erklærer sig enig eller meget enig i, at der er politisk fokus på fastholdelse af seniorer i kommunen.