24. september 2019

Den Sociale Investeringsfond er nu åben for henvendelser

Har du en velfærdsudfordring, som du ønsker hjælp til at få løst? Så er Den Sociale Investeringsfond nu åben for henvendelser om velfærdsindsatser med potentiale til at blive sociale investeringsprogrammer.

Den Sociale Investeringsfond søger nu velfærdsindsatser, der kan blive til sociale investeringsprogrammer for eksempelvis at undgå anbringelser af børn, forebygge og behandle livsstilssygdomme, forbedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø og hjælpe børn i familier med misbrug.

Den Sociale Investeringsfond blev nedsat i december 2018 som et tiltag, der skulle imødegå og hjælpe samfundets udsatte med nye tværpolitiske indsatser. Formålet er at skabe et bedre samspil mellem civilsamfundet og den offentlige og private sektor. Det skal være med til at udbrede metoden med sociale investeringer, hvor en indsats finansieres af andre end det offentlige. Investoren kan som betaling for sin investering modtage et afkast, hvis indsatsen virker, og det offentlige dermed sparer penge, ved at udgifterne til for eksempel overførselsindkomster eller andre indsatser falder.

Hvorfor er sociale investeringsprogrammer attraktive?

  • Myndigheder får mulighed for at igangsætte forebyggende, tværgående og langsigtede velfærdsindsatser i en ramme, hvor nye løsninger kan afprøves og dokumenteres med potentiale for økonomiske gevinster på både kort og lang sigt.
  • Leverandører får mulighed for at udvikle nye indsatser og kompetencer til at dokumentere indsatsers effekt i en ramme med frihed til at justere indsatser løbende og til den enkeltes behov samtidig med at give adgang til stabil og mere langsigtet finansiering.
  • Investorer får adgang til et marked for alternative investeringer, hvor samfundsansvar og økonomisk afkast går hånd i hånd.

Om Den Sociale Investeringsfonds call

Den Sociale Investeringsfond gennemfører tirsdag 24/9 et call, hvor fonden indkalder henvendelser om velfærdsindsatser, med potentiale til at blive sociale investeringsprogrammer.

Henvendelse sker i to faser; en interessetilkendegivelsesfase, herefter inviterer fonden relevante henvendelser til at sende en uddybende ansøgning i en ansøgningsfase.

Alle myndigheder, velfærdsleverandører og investorer kan sende interessetilkendegivelser til fonden ved at udfylde et kort skema (ca. 5 normalsider) på fondens hjemmeside. Her beskrives:

  • Målgruppen for indsatsen og det sociale problem den skal løse.
  • Relevante myndigheder og mulige leverandører af indsatsen.
  • Evt. tidligere erfaringer med indsatsen og forventninger til indsatsens sociale og økonomiske effekter samt hvordan effekten kan måles.

Interesserede kommuner kan finde mere information her

På Den Sociale Investeringsfonds hjemmeside: www.dsi.dk

Se denne animationsvideo, der præsenterer værktøjet sociale investeringsprogrammer: https://vimeo.com/360746974

Kontakt Mette Rosenbeck, chefkonsulent i KL, på mtr@kl.dk, hvis din kommune har interesse for at indgå i et netværk af kommuner, som sammen afsøger perspektiverne for sociale investeringer