26. september 2019

Debatindlæg: Boligpolitik skal understøtte udvikling i både by og land

Hvis vi i fremtiden skal sikre et land i balance, er det vigtigt, at boligministeren husker, at boligpolitikken skal fokusere på både by og land, skriver Leon Sebbelin i et debatindlæg på Altinget.

Af Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

Tomme boliger og faldende boligpriser er hverdagskost i mange af Danmarks landdistrikter. Samtidig bliver det sværere og sværere at få en bolig i byerne – særligt for personer med lavere indtægter.

I KL har vi for nylig lavet en analyse af bosætningsmønstre på tværs. Den viser, at der er store forskelle i alder og indtægt for gennemsnitsbefolkningen mellem land og by – og ikke mindst at forskellene er blevet større og større de seneste år.

Det betyder, at sammenhængskraften i Danmark og diversiteten i befolkningen i både land og by er under stort pres. Boligpolitikken bør derfor understøtte udvikling i både by og land, så vi sikrer et land i balance.

Vi bliver nødt til at forholde os til udviklingen

Både landkommuner og de store bykommuner er udfordret af udviklingen. Landkommunerne oplever tomme boliger, faldende boligpriser og en ændret befolkningssammensætning. 

Landkommunerne oplever tomme boliger, faldende boligpriser og en ændret befolkningssammensætning
Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

Det er både en udfordring for borgerne og for kommunerne, der får færre indtægter til at fastholde en ordentlig service for borgerne. Samtidig kræver et stigende befolkningstal i byerne, at der bygges nye skoler, børnehaver mm.

Vi bliver derfor nødt til at se på udviklingen og forholde os aktivt til, hvilket samfund vi ønsker os i fremtiden.

Der skal også være boliger i byerne til folk med lavere indkomster

I KL mener vi, at det er vigtigt at fastholde en mangfoldighed i byernes beboersammensætning og boligmasse. Det sikrer byernes rummelighed, så der også er boliger til borgere med en lav betalingsevne. 

de almene boliger er en vigtig spiller, da de skaber rum for mange borgere i byen, der ellers har det svært på ejerboligmarkedet
Leon Sebbelin, forman for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

Vi er derfor positive over for regeringens opmærksomhed på kapitalfondenes brug af boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Paragraffen giver udlejer mulighed for at hæve huslejen voldsomt ved selv små forbedringer. Og en ændring er derfor en væsentlig nøgle til at fastholde nogle af byens billige private udlejningsboliger.

Ligesom vi mener, at de almene boliger er en vigtig spiller, da de skaber rum for mange borgere i byen, der ellers har det svært på ejerboligmarkedet.

Landsbypulje og byfornyelsespulje skal styrkes væsentligt

Den 9. april 2018 afleverede Udvalget for levedygtige landsbyer, som KL sad med i, sine 17 konkrete anbefalinger til den daværende erhvervsminister. Udvalget konstaterede, at markedet i dele af landdistrikterne ikke selv er i stand til skabe den nødvendige omstilling i boligernes kvalitet og antal. Derfor var anbefalingen at udarbejde en ny finansieringsmodel for udvikling og nedrivning af boligmassen, hvor offentlig og privat finansiering tænkes sammen.

Udvalget for Levedygtige Landsbyers 17 konkrete anbefalinger er et godt eksempel på viden, der ligger klar og afventer politisk handling. Hvis boligmarkedet ikke fungerer, og det trækker samfundet i en forkert retning, er der brug for, at vi som politikere forholder os til udviklingen og tager de nødvendige skridt for at rette op.

Hvis man vil skabe en større udvikling på tværs af landet, skal landsbypuljen og byfornyelsespuljen styrkes væsentligt, så kommunerne og staten sammen kan støtte en positiv udvikling
Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

Udvalget anbefalede også at afsætte 330 mio. kr. om året i ti år til landsbypuljen. Hvis man vil skabe en større udvikling på tværs af landet, skal landsbypuljen og byfornyelsespuljen styrkes væsentligt, så kommunerne og staten sammen kan støtte en positiv udvikling. Den nuværende pulje er på et niveau, der er langt fra udvalgets anbefaling. Og den rækker desværre ikke langt, når den skal fordeles over hele landet.

Boligmarkedet er afhængigt af mange andre forhold end boligerne selv. Og det er optimistisk at tro, at man vender en overordnet udvikling med simple greb, men der ligger gode værktøjer i den boligpolitiske værktøjskasse og viden klar til brug.

På den baggrund kan vi kun glæde os over, at boligområdet har fået sin egen minister.

Debatindlægget er bragt på Altinget.dk den 26. september 2019.