02. oktober 2019

Vejen til succesfuld samskabelse kræver ledelse

Chefen spiller en afgørende rolle i samskabelsesprocessen, men det er ikke nødvendigvis en nem opgave. En forudsætning for succes er, at den ansvarlige chef har modet til at slippe lidt af kontrollen og forstår sin rolle i processen. Væksthus for Ledelse giver i ny publikation en oversigt over chefens opgaver og en model for samskabelsesprocessen.

Når samskabelse lykkes, kan det føre til store gevinster. Ikke bare økonomisk, men også når det gælder innovation, kvalitet, demokrati, medejerskab og fællesskab.

”Samskabelse skal kun bruges til opgaver, hvor det giver mening. Som chef skal man afklare, hvorfor samskabelse skal anvendes som tilgang til opgaven. Det er nødvendigt at spørge, hvad motivationen er for at samskabe. Hvad er de forventede gevinster – handler det om kvalitet, innovation, økonomi, demokrati, fællesskab eller noget helt sjette,” siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretari­atschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Samskabelse spænder over en mangfoldighed af formål, aktører og metoder, og der findes ikke én fast opskrift på et vellykket projekt. Men denne publikation fra Væksthus for Ledelse kan forhåbentlig skærpe den ansvarlige chefs blik for, hvad det som minimum er vigtigt at tænke over og tage højde for, når samskabelse kommer på dagsordenen.

”At samskabe forudsætter, at man som chef er villig til at give slip på kontrollen et stykke af vejen og leve med lidt uforudsigelighed. Chefen skal kridte banen op og fortælle hvilke rammer, der ligger urokkeligt fast, og hvor der er elastik og spillerum til at improvisere. En vigtig del af rammesætningen er en realistisk tidsramme – samskabelse tager ofte længere tid end forventet,” fortæller Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næst­formand i Væksthus for Ledelse.

Publikation

Publikation Læs mere

Download eller bestil publikationen gratis på Lederweb.dk

Kontaktpersoner

Marie Elisabeth Andersen, KL, mail maea@kl.dk
Laura Thors Calaña, Danske Regioner, mail ltc@regioner.dk
Helle Fridberg, Bibliotekarforbundet, mail hf@bf.dk

Om Væksthus for Ledelse

Bag publikationen står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og For­handlings­fællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner.

Læs mere på www.lederweb.dk