02. oktober 2019

Positivt fokus på velfærd og grønne omstillinger

KL’s formand glæder sig over, at regeringen vil prioritere velfærden i næste års finanslov. Han opfordrer regeringen til at få kommunerne med, når klimalov- og handleplan i den kommende tid skal drøftes.

”Det er positivt, at regeringen vil prioritere velfærden, og vi ser frem til at se, hvordan forhandlingsreserven vil blive brugt. Vi vil dog gerne minde regeringen om signalet i statsministerens åbningstale – nemlig ambitionen om mindre detailstyring oppefra. Det er oplagt, at den ambition allerede realiseres i finansloven for 2020.”

Det siger Jacob Bundsgaard, KL’s formand, i en kommentar til regeringens finanslovsforslag. Med finanslovforslaget for 2020 og økonomiaftalerne prioriterer regeringen et samlet løft til velfærden på ca. 5,4 mia. kr. i 2020.

”Jeg bider desuden mærke i, at både finansministeren og statsministeren har sendt et signal om, at man som borger ikke kommer til at mærke forbedringerne lige med det samme. Det er et vigtig signal at sende. Vi er i kommunerne midt i en budgetlægning, som flere steder ser rigtig svær ud, selvom der er indgået en fornuftig økonomiaftale.”

Kommunerne klar til større klimarolle

Med finanslovsforslaget præsenterede regeringen også sit første skridt i retning af målsætningen om 70 procents reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Jacob Bundsgaard opfordrer regeringen til at få kommunerne med, når klimalov- og handleplan nu i den kommende tid skal drøftes.

”Hvis vi skal nå målet om 70 procents reduktion, så skal vi have fat i alle håndtag. Kommunerne er allerede godt i gang og går foran i den grønne omstilling, men vi er klar til at løfte en endnu større rolle. Både gennem konkrete grønne tiltag i den almindelige drift af kommunen, men i særdeleshed også som bindeled til borgerne, hvor vi kan skabe de rammer, som gør det nemt at tænke og leve grønt,” siger Jacob Bundsgaard.

Hvor er det nære sundhedsvæsen?

KL-formanden ærgrer sig over, at finanslovsforslaget ikke rummer en prioritering af det nære sundhedsvæsen.

”Vi har brug for at fremtidssikre vores sundhedsvæsen ved at få sat turbo på en sundhedsreform, der udbygger det nære sundhedsvæsen og forankrer et større ansvar for borgernes og særligt kronikernes sundhed i kommunerne. Både fordi det betyder bedre behandling tættere på den enkelte borger, og fordi hospitalerne ikke har kapaciteten til at håndtere fremtidens udfordringer. Forudsætningen er, at der følger penge med, og kompetencerne styrkes,” siger Jacob Bundsgaard.