21. oktober 2019

Målrettet opkvalificering af ledige sender flere i beskæftigelse

Ny VIVE-rapport konkluderer, at ledige, der deltager i kurser via den regionale positivliste, har højere beskæftigelse og lavere ledighed. Det viser, at kommunerne fører den rette strategi med at opkvalificere målrettet arbejdsmarkedets behov.

”Landets jobcentre har længe arbejdet ud fra tesen om, at vi får den største effekt, når opkvalificering af ledige sker målrettet og til de, der har mest brug for det. Med VIVE’s nye rapport står det klart, at vores strategi om klog opkvalificering virker og rent faktisk resulterer i beskæftigelse for en stor del af de dagpengemodtagere, der har deltaget i målrettede kurser under den regionale uddannelsespulje.”

Sådan siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, som reaktion på en ny rapport fra VIVE, der har evalueret effekten af brugen af de kurser, der går under Den Regionale Uddannelsespulje.

Særligt ufaglærte profiterer af kurserne

I forbindelse med Beskæftigelsesreformen i 2014 er der årligt afsat en regional pulje på ca. 100 mio. kr. til at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud fra jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

VIVE’s evaluering af kursernes effekt viser blandt andet, at ledige deltagere i kurser under Den Regionale Uddannelsespulje har højere beskæftigelse og lavere ledighed i 1-2 år efter kursusstart end lignende ledige, der påbegynder andre typer af aktivering. Og særligt for ufaglærte giver deltagelse i kurser under RU højere beskæftigelse end alle andre former for aktivering.

De oftest anvendte kursustitler indeholder ofte svejsning, lager og logistik samt godschauffør.

Aktiviteten på den regionale uddannelsespulje er steget fra 250 fuldtidspersoner i 2015 til 684 fuldtidspersoner i 2018. I samme periode er andelen af dagpengemodtagere faldet fra knap 5% af arbejdsstyrken til ca. 2,8%. Så trods et fald i mulige deltagere til kurserne er det stadig lykkedes, at få flere til at deltage i effektfuld opkvalificering målrettet arbejdsmarkedets behov.

Brug for permanent pulje til kontanthjælpsmodtagere

Thomas Kastrup-Larsen håber, at regeringen vil lade sig inspirere af de gode erfaringer på med opkvalificering af dagpengemodtagere. 

”Den mest udsatte gruppe, når det kommer til opkvalificering, er kontanthjælpsmodtagere. Derfor håber vi i KL, at regeringens nylige udspil med en særlig pulje på 30 mio. til, at kontanthjælpsmodtagere kan tage kurser under den regionale positivliste, kun er en forløber for at også gøre ordningen permanent for kontanthjælpsmodtagere,” siger Thomas Kastrup-Larsen.