29. oktober 2019

Debatindlæg: Løsningen er billige boliger – ikke flere herberg

Kommunerne har i mange år råbt op om, at det er svært at tilvejebringe tilstrækkeligt med boliger, som de hjemløse kan betale. Løsningen er ikke at øge kapaciteten på herberger, skriver Thomas Adelskov i et debatindlæg.

Af Thomas Adelskov, formand for KL’s Socialudvalg

Hjemløshed er et samfundsproblem. Det skal løses i fællesskab, og ved at flere elementer spiller sammen. Det gælder den måde, vi yder hjælpen på, men i høj grad også de rammer og den lovgivning vi arbejder indenfor.

Det er rigtig positivt, at det endelig er lykkes at nedbringe antallet af unge hjemløse, og at der er sket en stagnation i hjemløshedskurven. Men VIVE’s hjemløsetælling viser også, at der forsat er et stykke vej til målet om at udrydde hjemløshed.

Når vi taler om hjemløse, skal vi huske på, at det ikke er en homogen gruppe. Det betyder også, at de boliger, der skal sikre hjemløse tag over hovedet, skal være forskellige.
Thomas Adelskov

Når vi taler om hjemløse, skal vi huske på, at det ikke er en homogen gruppe. Det betyder også, at de boliger, der skal sikre hjemløse tag over hovedet, skal være forskellige. Nogle hjemløse har brug for en såkaldt ”skæv” bolig. Andre kan klare sig i egen bolig med støtte, og atter andre er så nedslidte, at de har brug for et mere omsorgsbasseret tilbud.

Kommunerne har i mange år gjort opmærksom på, at det er utrolig svært at tilvejebringe tilstrækkeligt med boliger, som de hjemløse kan betale. Og opgaven bliver ikke lettere i fremtiden. Derfor er vi nødt til at tænke anderledes. Løsningen er ikke at øge kapaciteten på landets herberg. Løsningen er flere regulære boliger – både midlertidige og permanente. I den forbindelse er der brug for at kigge på tilskuddet til etablering af skæve boliger, fordi vi oplever, at tilskuddet ikke i tilstrækkelig grad dækker kommunernes udgifter til etablering og vedligehold. Det er én af årsagerne til, at puljen ikke udnyttes fuldt ud. Og det er rigtig ærgerligt.

Kommuner kan ikke løse boligudfordringen alene

Mange hjemløse opholder sig i lang tid på herbergerne. Det er ikke godt for deres liv, og det er heller ikke godt for den kommunale økonomi. Derudover viser den nyeste forskning, at et større fokus på en mere systematisk tilgang i forhold til at tilvejebringe de nødvendige boliger til den her målgruppe virker.

Erfaringerne fra de kommuner, der har haft netop det fokus, viser, at borgerne får et betydeligt løft i livskvaliteten, og at kommunen sparer penge. Det er faktisk ret nemt at måle, idet borgerne bliver boende i deres boliger.

Men kommunerne kan ikke løse opgaven alene. Der er behov for at se på de forskellige lovgivninger, som spiller ind på området, og om det via lovændringer kan gøres muligt at bygge billigere eller alternativt substituere mindre boliger fremfor større.

I KL vil vi også gerne se nærmere på mulighederne for, at kommunerne i en periode kan hjælpe borgerne økonomisk i forhold til at betale huslejen. Et eksempel på en uhensigtsmæssig lovgivning er, at kommunerne kun kan tilbyde midlertidige bolig til unge under uddannelse og ikke til ældre hjemløse. Selvom en midlertidig bolig ikke er lige så optimal som en permanent bolig, så er det betydeligt bedre end et langvarigt ophold på fx et herberg.

Endeligt er der behov for at se på de takster, som bliver opkrævet på området, for udgiften til de private leverandører er steget betydeligt i de seneste år.

Alle disse tiltag vil tilsammen kunne gøre en markant forskel de borgere, som er hjemløse i dag.

Debatindlægget er bragt på Altinget.dk d. 29. oktober 2019.