23. oktober 2019

Kompetenceudvikling har styrket pædagogernes praksis og rolle i skolen

Den faglige selvtillid blandt pædagoger i skolen er steget - til gavn for elevernes læring og trivsel. Sådan lyder konklusionen i en ny evaluering af et stort kompetenceforløb, som næsten 2.000 pædagoger i skolen har gennemført.

”Pædagogerne i folkeskolen spiller en stor rolle for eleverne og i samarbejdet med underviserne, når det for eksempel handler om at skabe stærke fællesskaber og få alle børn med. Derfor er det opløftende at se, at kompetenceløftet gør en forskel og skaber positive resultater for undervisningen. Pædagoger og læreres samarbejde er afgørende, hvis vi skal lykkes med at skabe en folkeskole med fællesskaber og trivsel.”

Sådan lyder det fra Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, efter en ny evaluering af KL og BUPL’s fælles kompetenceudviklingsforløb for pædagoger i skolen har vist gode resultater.

Styrket viden om børns læring og trivsel

Forløbet er finansieret af A.P. Møller Fonden og er målrettet de cirka 15.000 pædagoger, som arbejder på tværs af fritid og folkeskolen.

Pædagoger og læreres samarbejde er afgørende, hvis vi skal lykkes med at skabe en folkeskole med fællesskaber og trivsel.
Thomas Gyldal Petersen

Siden 2016 har 1.874 pædagoger fordelt på 46 kommuner bestået modulet ”Pædagogfaglighed og læreprocesser”, der blandt andet har sikret pædagogerne styrket viden inden for arbejdet med børn og unges trivsel og læring, både når pædagoger arbejder alene og når de indgår i et tværfagligt samarbejde med lærere. Evalueringen, som Rambøll står bag, konkluderer, at kompetenceudviklingen har styrket pædagogernes praksis og rolle i skolen.

Evalueringen viser samtidig, at kompetenceudviklingen har bidraget til faglig selvtillid og bedre rolleforståelse blandt pædagogerne.

Stadig behov for at bygge bro mellem lærere og pædagoger

KL og BUPL har i flere år arbejdet tæt sammen om at anvende pædagogernes faglighed i folkeskolen. Parterne er også enige om, at der stadig er rum til forbedringer, og at der fortsat er potentiale for at bygge bro mellem de forskellige fagligheder.

Hans Kristian Kristensen, sekretariatsleder for A.P. Møller Fonden, håber, at evalueringen kan inspirere andre til at gennemføre tilsvarende uddannelsesforløb og bidrage til at styrke efteruddannelsesindsatser i folkeskolen mere generelt.

”Det er glædeligt at konstatere, at de pædagoger, der har deltaget i uddannelsesforløbet, både har haft appetit på at efteruddanne sig, har fundet uddannelsens indhold relevant og i høj grad anvender de nye kompetencer i praksis, samt at sidstnævnte gør en forskel for eleverne. Samtidig er evalueringen en påmindelse til både medarbejdere, skoleledere og skoleforvaltninger om, at ledelsesmæssig prioritering og understøttelse af medarbejderes efteruddannelse er afgørende for, i hvor høj grad forløb som dette kommer til at gøre en forskel for medarbejdernes praksis og dermed for eleverne.” siger Hans Kristian Kristensen.

Læs mere om kompetenceudvikling for pædagoger i skolen her

Fakta om diplomuddannelsen ’Pædagogfaglighed og læreprocesser’.

  • Formålet med projektet har været at styrke pædagogernes faglighed og kompetencer til at indgå i læringsmiljøerne i skolen sammen med lærerne, forældre og andre aktører.
  • Kompetenceudviklingen har styrket pædagogernes faglighed i skolen, deres viden om målstyretæring samt videreudvikle deres handlekompetencer ift. læringsledelse.
  • Kompetenceudviklingen er gennemført som modulet ”Pædagogfaglighed og læreprocesser”.  i pædagogisk diplomuddannelse, der er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 
  • Modulet er et 10 ECTSpoint modul, der udbydes af professionshøjskolerne. Modulets formål er at bidrage til at udvikle pædagogers faglige kompetencer gennem indsigt i og viden om dannelse, læring og didaktik.