31. oktober 2019

Fokuser på resultater – ikke proceskrav

Dobbelt så mange nytilkomne flygtninge er i beskæftigelse i dag end for blot tre år siden. Selvom det går bedre end nogensinde med at få flygtninge i job, kritiseres kommunerne i Berlingske for ikke at leve op til proceskrav.

”Det er drønærgerligt, at flotte resultater igen bliver trængt i baggrunden af proceskrav, som ikke i sig selv gør en forskel. Formålet med indsatsen er at få flere flygtninge i beskæftigelse. Og det lykkes vi med. Det her bør handle om mennesker. Ikke tidsfrister.” 

Sådan siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg om kritik i Berlingske af kommunernes evne til at leve op til kravet om, at udlændinge skal sendes i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob inden for én måned.

Dobbelt så mange i beskæftigelse

Kritikken bunder i en stikprøveundersøgelse fra Ankestyrelsen, som har undersøgt 12 sager. Heraf er det kun i ét tilfælde lykkes kommunen at leve op til kravet om virksomhedspraktik eller løntilskud inden for fristen.

Thomas Kastrup-Larsen anerkender, at det ikke er godt nok, men den usædvanligt hårde kritik kommer alligevel bag på ham.

”Sagen er jo den, at kommunerne klarer sig bedre end nogensinde, når det handler om at få nytilkomne flygtninge og indvandrere i arbejde. Dobbelt så mange er i beskæftigelse i dag end for blot tre år siden. Det er en positiv historie og skaber kæmpe værdi for den enkelte udlænding og samfundet som sådan. At en stikprøve i 12 sager så skal være afsæt for forslag om, at kommunerne skal sættes under skærpet overvågning, hvis de ikke overholder en tidsfrist, synes jeg er at stramme den,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Virksomheder skal også gribe

Formålet med Ankestyrelsens undersøgelse er at se på, hvordan det går med at leve op til trepartsaftalen fra 2016, som skulle sikre, at flygtninge og indvandrere hurtigt kommer i beskæftigelse. Det er den ambition, proceskravene skal understøtte. Og intentionen fejler ikke noget, siger Thomas Kastrup-Larsen.

”Vi skal holde dampen oppe og fastholde en kontinuerlig indsats. Men derfra og så til at finde en praktikplads inden for de første fire uger er bare vanskeligt. Flygtningene skal have en bolig, få familien på plads og lære et nyt land og sprog at kende. Og så kræver det altså også, at der står virksomheder klar til at løfte den store opgave det er at modtage en praktikant uden danskkundskaber og kendskab til det danske arbejdsmarked.”

Undersøgelsen fra Ankestyrelsen viser blandt andet, at kommunerne er gode til at få udarbejdet integrationskontrakter og følge op, ligesom de lægger stor vægt på at inddrage udlændingene og lave det rette virksomhedsmatch. Dette sammen med opstarten på en helt ny tilværelse fremhæves i rapporten som en årsag til, at det kan være vanskeligt at leve op til kravet om praktik eller løntilskud inden for en måned. 

”Det rammer hovedet på sømmet. Mener man virkelig, at kommunernes sagsbehandlere skal se stort på udlændingenes kompetencer og det gode match for at kunne leve op til proceskrav? Og giver det bedre resultater på langt sigt, hvis kommunernes jobindsats for udlændinge bliver fabriksarbejde, hvor det handler om at mølle flest muligt ud på transportbåndet? Det tror jeg ikke på,” siger Thomas Kastrup-Larsen.