03. december 2019

Vigtigt, at normeringsmodel matcher penge og forventninger

KL’s formand og næstformand glæder sig over en finanslov med flere penge til daginstitutionerne og andre centrale velfærdsområder.

Finanslovsaftalen for 2020 betyder bl.a., at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer frem mod 2025. Der afsættes 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025. Den konkrete model for minimumsnormeringer skal aftales senere hen.

Det er afgørende, at den model for minimumsnormeringer, man lægger sig fast på, også matcher de penge, der er afsat til området.
Jacob Bundsgaard, KL-formand

”Vi er glade for, at der kommer et løft af småbørnsområdet. Der er endnu ikke aftalt en model for, hvordan vi så gør det, og vi ser derfor frem til at drøfte netop det. Det er afgørende, at den model, man lægger sig fast på, også matcher de penge, der er afsat til området. Samtidig er det vigtigt at få forventningsafstemt, hvad vi kan få for de midler, der er afsat nu,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

Fra kommunernes side vil vi være optagede af, at normeringerne opgøres på kommuneniveau. Den fleksibilitet, det giver, er helt afgørende – ikke mindst for de børn, der har allermest brug for nærværende voksne.” 

Nødvendigt løft af psykiatrien

Partierne har også valgt at prioritere 600 mio. kr. til psykiatriområdet, som bl.a. skal gå til at sikre flere sengepladser. Men KL’s næstformand undrer sig over, at den kommunale socialpsykiatri er forbigået.

Hvis vi skal løfte det samlede psykiatriforløb for den enkelte borger, er det afgørende, at både den regionale behandlingspsykiatri og den nære socialpsykiatri i kommunerne styrkes.
Martin Damm, KL-næstformand

”Vi mærker alt for tydeligt i kommunerne, at antallet af sengepladser er blevet reduceret år for år. Derfor er det godt, at der nu er taget de første skridt ift. at få oprustet på behandlingspsykiatrien. Men hvis vi skal løfte det samlede psykiatriforløb for den enkelte borger, er det afgørende, at både den regionale behandlingspsykiatri og den nære socialpsykiatri i kommunerne styrkes. Derfor ser vi frem til at blive inddraget i drøftelserne om en 10 års plan for psykiatrien,” siger Martin Damm. 

Flere penge til folkeskolen

Med aftalen afsættes der penge til flere centrale velfærdsområder bl.a. folkeskolen, som får et generelt løft.

”Vi vil gerne kvittere for, at man har fundet penge til at styrke en kommunal kerneopgave som folkeskoleområdet. Det er afgørende, at pengene udmøntes til den lokale udvikling af folkeskolen, så kommunalbestyrelsen kan bruge dem på netop dét, som man lokalt vurderer, er vigtigst,” siger KL’s næstformand Martin Damm. 

Kommunerne er klar til at styrke klimaindsatsen

Finanslovsaftalen indeholder desuden flere klimatiltag. KL’s formand Jacob Bundsgaard ser frem til det videre arbejde med en klimalov og -handlingsplan:

”Kommunerne har allerede længe gået forrest i klimaindsatsen og finder lokale løsninger på globale problemer ofte i tæt samspil med borgerne. Vi spiller en stor rolle både i forhold til reduktionen af CO2 og i den store opgave med tilpasninger til de klimaforandringer, der allerede er her. Vi ser frem til at få sat yderligere fart på denne indsats sammen med regeringen,” siger Jacob Bundsgaard. 

For yderligere kommentarer kontakt KL's pressevagt på tlf. 3370 3333.

Læs mere