21. november 2019

Seniortænketankens anbefalinger har rigtig retning

Seniortænketankens rapport er et godt indspark til indsatsen for at få flere ældre medarbejdere til at blive længere på arbejdsmarkedet.

”Det er en vigtig rapport, Seniortænketanken nu har præsenteret. Jeg er glad for, at tænketankens anbefalinger i store træk flugter med vores egne. Nu ser vi frem til at sætte strøm til anbefalingerne i kommunerne, sammen med de faglige organisationer.”

Sådan siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, om Seniortænketankens rapport ”Fremtidens seniorarbejdsliv – anbefalinger fra Seniortænketanken,” som blev præsenteret i dag.

Alvorlige rekrutteringsudfordringer

Rapporten indeholder en række anbefalinger til arbejdsmarkedets parter til hvordan, der kan arbejdes med at fastholde seniorerne længere på arbejdsmarkedet, og til hvordan flere af de seniorer, der er blevet ledige, kan hjælpes ind på arbejdsmarkedet igen. Og det er en vigtig dagsorden, fastslår Michael Ziegler.

”I kommunerne forventer vi, at omkring 45.000 ansatte går på pension i løbet af de næste fem år, heraf godt 9.000 SOSUer. Det er et stort problem, når vi blandt andet i ældresektoren står over for alvorlige rekrutteringsudfordringer i de kommende år. Hvis vi også i fremtiden skal kunne levere kerneservice på vores centrale velfærdsområder, så skal vi have flere seniorer til at blive længere.” siger Michael Ziegler.

Derfor præsenterede KL i september en ny seniorpolitik, som skal være med til at understøtte kommunernes arbejde med at fastholde seniorerne længere på arbejdsmarkedet.

KL’s seniorpolitik og tænketankens anbefalinger peger på mange af de samme udfordringer og løsninger. Det glæder Michael Ziegler.

Anbefalinger skal ud og leve

”Rapporten har det rigtige fokus på behovet for kulturændring på arbejdspladserne og hos medarbejderne. Det er lokalt, der skal sættes ind. Arbejdspladser og medarbejdere er i sagens natur forskellige, så det er afgørende med en individuel tilgang, som tænketankens anbefalinger også lægger op til. Og så er vi tilfredse med anbefalingen om, at pensionssystemet i højere grad skal understøtte en senere tilbagetrækning.”

Nu er det vigtigt, at arbejdsmarkedets parter fastholder fokus og får anbefalingerne ud og leve, siger Michael Ziegler.

”Vi har brug for den erfaring, seniorerne bringer til bordet, og vi skal være bedre til at italesætte, at de ældre medarbejdere har en stor og vigtig rolle i velfærdssamfundet både nu og i fremtiden. I KL vil vi arbejde målrettet for at understøtte kommunernes arbejde på det her område og ser frem til at drøfte opfølgningen på arbejdet med de faglige organisationer og regeringen,” siger Michael Ziegler.