19. november 2019

Ny aftale om opsætning af landvindmøller og solceller er et skridt i den rigtige retning

Gode toner, som bør forstærkes markant. Sådan lyder KL’s reaktion på den aftale om vedvarende energikilder, som regeringen netop har fremlagt.

”Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Jeg hæfter mig især ved oprettelsen af en ny Grøn Pulje, hvor vindmølleejerne pålægges at understøtte lokalsamfundet økonomisk. Derudover er det rigtig positivt, at de nærmeste naboer til landvindmøller nu får mulighed for at sælge deres hus, som det var tilfældet ved testcenteret i Thy.”

Sådan lyder reaktionen fra Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, på regeringens aftale om opsætning af landvindmøller og solceller, som netop er blevet præsenteret.

Dog efterlyser han flere og mere markante virkemidler, hvis Danmark for alvor skal øge mængden af landvindmøller og solcelleanlæg, som er langt billigere at etablere end fx havvindmøller.

Den nye aftale går et skridt i den rigtige retning, men der er brug for kvantespring. Derfor ser vi i KL et fortsat stort behov for at ændre rammerne markant for landvindmøller og solceller.
Jacob Bjerregaard

”De seneste år er etablering af landvindmøller næsten er gået i stå. Det skyldes manglende placeringsmuligheder og dermed voldsomt stigende borgermodstand. Men klimakrisen kalder på, at vi hurtigst muligt får vendt den udvikling. Den nye aftale går et skridt i den rigtige retning, men der er brug for kvantespring. Derfor ser vi i KL et fortsat stort behov for at ændre rammerne markant for landvindmøller og solceller,” siger Jacob Bjerregaard.

KL ser store muligheder i jordfordeling

Han peger blandt andet på, at det for kommunerne er afgørende, at der sker et mærkbart økonomiske tilbageløb til udvikling af lokalsamfundene. KL er især optaget af de muligheder, jordfordeling giver, og efterspørger derfor en ekstern statslig klimafond, hvor en betydelig del af midlerne målrettes jordfordeling, da en flersidig tilgang til jordfordeling kan sikre både CO2-reduktion ved vindmøller, landdistriktsudvikling og en lang række andre goder.

KL efterlyser desuden muligheden for, at de nye ordninger også kan gælde for flere beboere i lokalområderne. Derudover bør der for landvindmøller ske en ny afvejning af, om vindmøller og skovplantager kan være på de samme arealer.

”KL indgår gerne - snarest - i politisk dialog om, hvordan vedvarende energi på land kan spille en betydelig rolle i regeringens klimaplaner. Der er behov for at tænke mere visionært og pragmatisk – bl.a. med nye energilandskaber i form af vindmøller, klimaskov og solceller,” siger Jacob Bjerregaard.