13. november 2019

Kommunerne skal ikke være en nødløsning

KL afviser, at kommunerne skal stå for seniorpensionen i en midlertidig ordning. Det er mangel på respekt over for de ansatte, siger KL-formand Jacob Bundsgaard.

”Jeg synes, det er mangel på respekt over de ansatte i kommunerne, der vil skulle tage den her opgave, som man åbenlyst ikke har tillid til, at vi kan løse. Det vil vi ikke byde vores medarbejdere. Derfor bliver det et klart og tydeligt nej tak herfra.”

Sådan siger KL-formand Jacob Bundsgaard om den aftale om seniorpension, regeringen har indgået med aftalepartierne. Aftalen indebærer, at kommunerne fra 1. januar midlertidigt skal administrere ordningen indtil ATP kan være klar til at overtage.

Usædvanligt forløb

Aftalepartierne ønsker ikke, at kommunerne skal stå for tildelingen af seniorpension, da de ikke har tillid til, at kommunerne vil administrere ordningen tilfredsstillende. Jacob Bundsgaard kalder forløbet ”usædvanligt”.

”Det er et meget uskønt politisk spil, vi er vidne til, og som kommunerne er blevet taget som gidsler i. Det er grundlæggende en rigtig dårlig løsning, som, hvis den føres ud i livet, vil betyde, at vi i kommunerne skal opbygge både kapacitet og kompetencer til at løse en opgave med ekstremt kort varsel. Med andre ord skal vi ansætte og oplære medarbejdere for så at sige farvel til dem, når man vurderer, at andre er klar til at tage over. Det er helt uholdbart.”

Jacob Bundsgaard mener samtidig, at beslutningen om ikke at lægge seniorpensionen i kommunerne langt hen ad vejen beror på fejlagtige antagelser.

”Vi kan se, at kommunerne i 90 procent af tilfældene har tilkendt seniorførtidspensionen. Derfor er det svært at forstå argumentet om, at kommunerne vil være for tilbageholdende med at tildele seniorpension. Under alle omstændigheder skulle man tro, at man gennem dialog kunne rydde eventuelle betænkeligheder af vejen i stedet for spilde skattekroner på at opbygge et helt nyt system,” siger Jacob Bundsgaard, der samtidig kalder forslaget et fundamentalt brud med de grundlæggende principper om politisk kontrol med myndighedsopgaver.

For vigtigt til halve løsninger

Han opfordrer politikerne til at udskyde ordningen, indtil der kan findes en tilfredsstillende løsning.

”Hvis vi bliver pålagt at løse opgaven, så gør vi selvfølgelig det efter bedste evne. Men jeg synes, det her er for vigtigt til halve løsninger, som ingen er tilfredse med. Der er brug for, at vi træder på bremsen, før vi ender i grøften. Vi er klar til at tale med alle parter, så vi sammen kan finde tilbage på sporet.”