05. november 2019

Kommunerne deler gode praksiseksempler på beskæftigelsesområdet

Der findes masser af eksempler på gode kommunale beskæftigelsesindsatser. Derfor lancerer KL en ny temaside, hvor landets kommuner kan dele dem med hinanden og finde inspiration til, hvordan man rundt omkring i landet arbejder med at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet og bistå virksomhederne med arbejdskraft.

Jobcentrene er omdrejningspunktet for den aktive beskæftigelsesindsats og hjælper hver dag ledige videre i job eller uddannelse med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov.

Indsatserne er mange og forskellige, fordi kommunerne og de borgere og virksomheder, de servicerer i jobcentrene, også er det.

For at sprede de gode eksempler og understøtte, at kommunerne i højere grad videndeler, har KL lanceret en ny temaside med praksiseksempler på beskæftigelsesområdet.

Alle de kommunale eksempler, der ligger på temasiden, er udvalgt og beskrevet af kommunerne. Det er således kommunernes egne eksempler på, hvordan de arbejder med forskellige temaer på beskæftigelsesområdet.

Kastrup-Larsen: Vi skal hele tiden udvikle os

”I KL vil vi gerne sætte fokus på alle de gode beskæftigelsesindsatser, som hver dag finder sted i kommunerne. Tilfredsheden med den indsats, jobcentrene leverer, er høj både hos de borgere, der har deres gang i jobcenteret, og hos de virksomheder, vi servicerer. Men vi skal hele tiden udvikle os og blive endnu bedre. Det gør vi blandt andet ved at dele de gode erfaringer og eksempler med hinanden. Den videndeling vil KL gerne understøtte ved at samle praksiseksempler på beskæftigelsesområdet, så de er let tilgængelige for alle interesserede,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

vi skal hele tiden udvikle os og blive endnu bedre. Det gør vi blandt andet ved at dele de gode erfaringer og eksempler med hinanden
Thomas Kastrup-Larsen

Han opfordrer flere kommuner til at dele deres gode eksempler på temasiden, hvor han selv bidrager med en case fra Aalborg Kommune. Her har man i samarbejde med jobcenteret, Metal Aalborg, Tech College og Bladt Industries opkvalificeret 47 arbejdsløse borgere til svejsere hos Bladt Industries og dermed også sikret virksomhedens vækst.

Den nye temaside indeholder allerede en række cases – en af dem kommer fra Silkeborg Kommune, der sammen med jobcenteret og lokale virksomheder giver udsatte borgere en altafgørende, ny chance. Samt en case fra Bornholms Kommune, som arbejder for at sikre, at Bornholms borgere bliver på øen, og at nye virksomheder opstår og trives.

Eksempler og cases vil løbende blive opdateret i takt med, at kommunerne deler deres eksempler.

Temaside

Find og del gode eksempler på kommunale beskæftigelsesindsatser

Har din kommune et eksempel, der skal på KL’s hjemmeside?

Hvis din kommune ønsker at få lagt et eksempel på KL's hjemmeside, må I meget gerne sende eksemplet til konsulent i KL, Rasmus Winther Graversen, på rawg@kl.dk. I kan vælge af benytte skabelonen, der ligger på temasiden, til at beskrive jeres eksempel, eller lade jer inspirere af de gode cases.