07. november 2019

Kommunale budgetter i hus på rekordtid

Trods væsentligt kortere tid end normalt, er det lykkedes kommunerne at lande budgetterne for 2020 inden for den aftale ramme med regeringen. KL’s formand roser kommunerne for stærkt sammenhold.

Alle landets kommuner har nu lagt budgettet for 2020. De endelige tal for service og anlæg er endnu ikke opgjort, men de indberetninger, som KL har fået fra kommunerne, viser, at kommunerne samlet set holder sig inden for de økonomiske rammer, der er aftalt med regeringen.

”Med økonomiaftalen fik kommunerne 1,7 mia. kr. ekstra til velfærd og 19,1 mia. kr. til at bygge og renovere, og i budgetterne kan vi se, at de penge faldt på et tørt sted. Der kommer flere ældre, flere børn og flere borgere med et handicap eller en psykisk diagnose. Hvis vi skal kunne levere service til flere borgere, som står mål med tiden og borgernes forventninger, kræver det også flere penge,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Processen for budgetlægningen har i år været væsentligt anderledes end tidligere pga. folketingsvalget. Det har betydet, at kommunerne har haft kort tid til at komme i mål – både lokalt og under ét.

”Normalt har vi vel lidt mere end 100 dage til at få landet budgetterne. I år har vi haft 41 dage. Det har betydet, at der både lokalt men også mellem kommunerne har været utrolig lidt tid til at håndtere og gennemarbejde løsningsforslag. Derfor synes jeg, at vi skylder en stor tak til kommunalbestyrelserne og ikke mindst borgmestrene for, at vi nu er i mål. Det viser et stærkt sammenhold, hvor der er vist stor vilje til at bøje sig mod hinanden for at ramme plet,” siger KL’s formand.

Manglende udligningsreform årsag til mindre skattestigning

Med budgetterne har kommunerne også besluttet skattesatsen for det kommende år. Og her er kabalen ikke gået helt op. Det samlede resultat viser, at de kommunale skatter er forhøjet med 293 mio. kr. Ser man det op mod de samlede kommunale skatter, som i 2020 udgør ca. 290 mia. kr., er der tale om en stigning på 0,1 pct.

I alt hæver 10 kommuner skatten med i alt 304 mio. kr., mens fem kommuner har sænket skatten med i alt 11 mio. kr.

”Vi gik selvfølgelig ind til budgetprocessen med en ambition om også på skat at holde aftalen. Men det har ganske enkelt vist sig umuligt i år. Der er så stor usikkerhed om kommunernes økonomi på den lidt længere bane, at utrolig få kommuner har turde sætte skatten ned. Vi venter stadig på en udligningsreform, og før vi kender resultatet af den, er det umådelig svært at vurdere, hvad man reelt kan regne med at have i kommunekassen,” siger KL’s formand og fortsætter:

”Derudover har den korte budgetproces naturligvis ikke gjort opgaven lettere.”

De endelige budgettal for 2020 for kommunernes service- og anlægsudgifter offentliggøres af Danmarks Statistik til januar.

 • PDF

  Skatten i 2020

 • PDF

  Sammenligning af skatter i 2019 og 2020

 • PDF

  Kommuner som ændrer skatten fra 2019 til 2020

 • PDF

  10 højeste og laveste udskrivningsprocenter og grundskyldspromiller i 2020

 • PDF

  10 højeste og laveste beskatningsniveauer i 2020