07. november 2019

Borgeren skal komme før bureaukratiet

Når der sættes nye beskæftigelsesindsatser i gang i kommunerne, skal borgeren høres og inddrages. Ellers lykkes vi ikke, siger KL’s Thomas Kastrup-Larsen ifm årets jobCAMP.

”Hvis vi skal lykkes med borgeren, skal vi tage udgangspunkt i borgerens behov - ikke i det bureaukrati og de alt for mange regler, der præger området i dag. Det er vi heldigvis godt på vej med.”

Sådan lyder budskabet fra Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, til de over 1.000 kommunalpolitikere, embedsmænd samt repræsentanter fra organisationer og ministerier, der i dag mødes til KL’s store årlige beskæftigelseskonference jobCAMP 19.

Her er hovedtemaet en beskæftigelsesindsats, der involverer og sætter borgeren først – også når der udvikles nye indsatser i kommunerne. Et godt eksempel er KL’s ungepartnerskab, hvor 11 kommuner har arbejdet med tilrettelæggelsen af den kommunale ungeindsats.

Hvis vi ikke spørger de borgere, det handler om, så lykkes vi ikke. Det er ikke nyt for os – men jeg tror, at vi kan blive endnu bedre til det.
Thomas Kastrup-Larsen

”I regi af partnerskabet har vi talt med en række af de ca. 50.000 unge her i landet, som hverken er i uddannelse eller i job. Og konklusionen er klar. Hvis de ser meningen med en indsats, så kan de unge rykkes. Det har vist os, at vi skal være bedre til at lytte til de unge. På samme måde som vi skal lytte til de udsatte, der ikke er en del af arbejdsfællesskabet. Til de syge – ja alle de borgere, som kommer ind ad døren i jobcentret. Hvis vi ikke spørger de borgere, det handler om, så lykkes vi ikke. Det er ikke nyt for os – men jeg tror, at vi kan blive endnu bedre til det” siger Thomas Kastrup-Larsen. 

KL bakker op om øget fokus på opkvalificering

På årets jobCAMP deltager også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der har bebudet, at opkvalificering skal opprioriteres, og at der skal investeres i de ufaglærte.

”Det er en vigtig dagsorden, som KL bakker op om. Derfor har vi netop offentliggjort en publikation om det kompetente samspil om kvalificeret arbejdskraft. Det er vigtigt, at vi, i samspil med blandt andet virksomhederne, bliver endnu bedre til at løfte de ufaglærte i beskæftigelse. De ufaglærte, som har svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet og holde fast, og som får det endnu sværere på det fremtidige arbejdsmarked.” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Det handler om tillid

Fra talerstolen i Aalborg, hvor årets jobCAMP afholdes, vil han også sende hilsen til statsministeren, som i sin tale ved Folketingets åbning satte ord på en kommende nærhedsreform.

Her hæfter Thomas Kastrup-Larsen sig især ved statsministerens store fokus på tillid:

”Hun nævnte faktisk ordet tillid 33 gange i talen. Som hun også sagde, så giver den styring, vi har i dag, ikke de bedste resultater. Hun understregede, at vi kan og skal gøre det bedre. Det er god nordjysk fornuft. Jeg kan ikke være mere enig. Og jeg håber, at det også betyder, at regeringen har tillid til, at kommunerne kan løse beskæftigelsesopgaven.”