11. marts 2019

Tre kommuner nomineret til årets arbejdsmiljøpriser

Mandag den 8. april uddeler Arbejdsmiljørådet fire arbejdsmiljøpriser til arbejdspladser, der har gjort en ekstra god indsats for at fremme arbejdsmiljøet. Igen i år er kommunale arbejdspladser med helt i front.

De tre kommuner blandt de 12 nominerede arbejdspladser er:

Odense Kommunes Dagtilbud er nomineret til en pris i kategorien muskel-skeletbesvær for en omfattende indsats, som har mere end halveret løft af børnene og en kraftig reduktion af tryk på trykknapper, som dem, man ser på bodystockings og klik med barnevognsseler. Indsatsen kombinerer ergonomisk viden med pædagogisk faglighed igennem uddannelse og indretning af arbejdspladsen.

"Vi skaber forandringer ud fra adfærdspsykologi, hvor arbejdspladsen indrettes, så de rigtige valg let kan træffes. Vi er rigtig godt på vej, og jeg kan se, at de ansatte har taget det til sig, og at børnenes motoriske udvikling styrkes,” siger Karen Louise Reeh, der er HR- og Arbejdsmiljøkonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Sorø Kommunes Sundhed og Omsorg har med to redskaber styrket samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte. Det har betydet færre konflikter og forbedret de ansattes arbejdsmiljø.

'Samarbejdstrappen’ bruger medarbejderne, når de oplever udfordringer i den daglige kontakt med borgere og de pårørende. Redskabet giver en bedre kommunikation og en mere åben dialog med borgere og pårørende. Det forebygger konflikter og giver et bedre samarbejde, hvor der er fokus på at løse problemer sammen.

Mindre psykisk pres

’Døgnrytmeplanen’ samler alle handleplaner om en borger. Det giver en ensartet tilgang til opgaverne og kan bruges til at afklare tvivlsspørgsmål. Det er med til at fremme det gode samarbejde med borgere og pårørende. De to redskaber og en systematiske tilgang betyder, at medarbejderne ikke bliver så psykisk hårdt pressede som tidligere.

“For medarbejderne har det betydet, at der er kommet mere klarhed, når de taler med pårørende, hvor samarbejdet kan være svært. Der giver samarbejdstrappen og døgnrytmeplanen afklaring, og det har en kæmpestor værdi for os alle,” siger Pia Nyborg Hansen leder af Sundhed og Omsorg.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kolding Kommune der en stor og kompleks arbejdsplads, hvor mange faggrupper skal arbejde sammen om at hjælpe og støtte børn i kommunen, hvilket er en udfordring for alle, men særligt for nyansatte.

Mentorordning for nyansatte

Ledelse og medarbejdere har i fællesskab formuleret retningslinjer for, hvordan man tager godt imod nye kolleger. Der er samarbejdsmøder mellem de nyansatte og de forskellige enheder i PPR. Det gav de nyansatte en god forståelse for, hvordan de forskellige faggrupper tænker sig ind i hinandens arbejde. Desuden er der oprettet en mentorordning med fokus på faglige fællesskaber, kompetenceudvikling og faglig supervision for de nyansatte.

“Det har betydet, at de nye medarbejdere hurtigere er blevet sikre i, hvor de kan henvende sig og få hjælp og har fundet ud af, hvordan de tænker hinanden ind i deres arbejde. I sidste ende bidrager det til at højne børnenes trivsel,” siger Signe Skaarup Helms, psykolog og tillidsrepræsentant for psykologerne i PPR i Kolding Kommune.

Arbejdsmiljøprisen uddeles i følgende 4 kategorier:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Muskel- og skeletbesvær (ergonomi)
  • Unge og nyansattes arbejdsmiljø

Blandt de 12 nominerede arbejdspladser er også 5 regionale arbejdspladser og fire fra den private sektor.

Priserne uddeles i forbindelse med særlig temadag om unge og nyansattes arbejdsmiljø – den holdes den 8. april i DGI Byen i København. Det er gratis at deltage på temadagen – tilmelding via www.arbejdsmiljoeprisen.dk