20. marts 2019

Ny læreruddannelse skal tættere på praksis

”Vi har brug for en uddannelse, der sikrer opbakning til en vigtig profession rigtig mange år frem – og som er tættere på praksis. Vi har ikke brug for en universitetsuddannelse.”

Sådan lyder kommentaren fra Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, til den kommission, som uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har nedsat, der skal se på en ny læreruddannelse.

Kommissionen nedsættes i forlængelse af evalueringen af læreruddannelsen og skal i løbet af det næste år se på forskellige konstruktioner af fremtidens læreruddannelse.

Thomas Gyldal Petersen håber, at kommissionens arbejde kan betyde, at vi kan få opbakning til en læreruddannelse, som rækker rigtig mange år frem.

”Folkeskolen har behov for en attraktiv læreruddannelse. Det er jo et af de vigtigste job, man kan have. Vi skal have flere dygtige unge mennesker til at vælge at være lærer.”

Fokus på relationer og børn

Flere parter taler for en 5-årig læreruddannelse placeret på universiteterne. Men det advarer Thomas Gyldal Petersen imod.

”Vi har ikke brug for en 5-årig universitetsuddannelse, og vi mener, at vi inden for rammerne af den 4-årige uddannelse på professionshøjskolerne kan styrke både studieintensitet, ambitionsniveau og praktik,” siger Thomas Gyldal Petersen og fortsætter:

”I debatten om læreruddannelsens fremtid sidder jeg lidt tilbage med en fornemmelse af, at uddannelsen i sig selv er blevet vigtigere end kravene i den hverdag, som lærerne skal ud og virke i. Det er ikke holdbart.”

I kommunerne er der over 200.000 fuldtidsansatte med en videregående uddannelse. Heraf 45.000 lærere og 75.000 pædagoger. Derfor har kommunerne en legitim ret til at kunne stille krav til, hvad de skal kunne og at blive inddraget i tilstrækkelig grad, når uddannelserne bliver ændret, mener Thomas Gyldal Petersen.

Han ærgrer sig derfor over, kommunerne som aftager ikke er inviteret med ind i arbejdet om en ny læreruddannelse og at der er så meget fokus på længde og institutionsrammer i kommissoriet.