21. marts 2019

KL-formand: Folketinget skal skaffe råderum til tidssvarende velfærd

Det er på tide, at der bliver lavet en bred aftale om, hvordan vi sikrer de nødvendige ressourcer til, at vi kan løfte opgaven med at udvikle vores fælles nære velfærd, lød det fra KL’s formand på Kommunalpolitisk Topmøde.

Vi lever længere, bl.a. fordi vi er blevet bedre til at forebygge og helbrede sygdomme. Og vi sætter flere børn i verden i tillid til, at Danmark til stadighed er et godt sted at vokse op.

Vores velfærd er udfordret! Derfor skal der handles nu! Der skal nogle flere penge på bordet!
Jacob Bundsgaard, KL's formand

Det er en glædelig udvikling. Og vi skal være ambitiøse med at udvikle vores velfærd, så den passer til de mange nye borgere, deres forventninger og behov. Sådan lød det fra talerstolen, da KL’s formand Jacob Bundsgaard torsdag holdt tale for de omkring 1500 kommunalpolitikere, folketingspolitikere og samarbejdspartnere, som er samlet til Kommunalpolitisk Topmøde 2019.

Men han brugte også anledningen til at sende et klart signal til Folketingets politikere om, at den glædelige udvikling kan gå hen og blive en udfordring, hvis ikke vi som samfund er villige til at træffe de svære men helt nødvendige politiske beslutninger og prioriteringer. For flere ældre og flere børn koster mere – meget mere.

”Den barske virkelighed er, at frem til 2025 kræver befolkningsudviklingen, at hele det økonomiske råderum bliver anvendt til velfærd. Og hver gang der bliver lovet noget til andre ting i den valgkamp, vi står midt i, bliver der mindre til den nære velfærd,” sagde KL-formanden.

Behov for en bred aftale

Han pointerede, at kommunerne naturligvis fortsat vil arbejde med både effektiviseringer, nye løsninger, digitalisering og fortsat vil prioritere hårdt, men det ændrer ikke på, at der skal tilføres ressourcer til kommunerne af Folketinget, hvis velfærden skal udvikles.

”Der er grænser for, hvor mange hjemmebesøg en hjemmehjælper kan mase ind i en arbejdsdag, og hvor mange børn, der kan være pr. kvm. i vuggestuen. Det er på tide, at der bliver lavet en bred aftale om, hvordan man sikrer de nødvendige ressourcer til, at vi kan løfte opgaven med at udvikle vores fælles nære velfærd. En aftale, som rækker mange år frem i tiden og skaber det økonomiske fundament, som vi har brug for.” 

En spændetrøje, der er adskillige numre for lille

Topmødet er traditionelt set startskuddet til årets økonomiforhandlinger med regeringen. Og selvom valgkampen gør processen i år lidt uvis, så havde Jacob Bundsgaard også en dosmerseddel med til den finansminister, der kommer til at sidde på den anden side af forhandlingsbordet.

Et af de helt store temaer bliver nemlig at sikre tilstrækkeligt med midler til, at kommunerne kan renovere og bygge nyt i det fornødne omfang.

"I dag er finansministeren ude at rasle med sablen ift. sanktioner på anlæg. Og jeg skal være den første til at sige, at en aftale er en aftale. Men når der tegner sig en overskridelse på anlæg i år, er det ikke for sjov. Det sker, fordi vi har et reelt og påtrængende behov for at skabe fysiske rammer til mange flere borgere. Og fordi vi har 70.000 km kommunale veje og flere millioner kvadratmeter kommunale bygninger, der skal vedligeholdes,” sagde Jacob Bundsgaard og fortsatte: 

”Samtidig har skiftende regeringer i årevis presset anlægsudgifterne nedad i økonomiforhandlingerne. Når man bliver presset ned i en spændetrøje, som er adskillige numre for lille, så er det svært at få til at lykkes. Derfor står vi nu med et stort efterslæb på vores veje og bygninger. Der er ingen vej uden om: Hvis kommunerne skal kunne levere de rammer om vores velfærd, der passer til borgernes forventninger, er der brug for penge. Og der er brug for dem nu.”

Velfærden er udfordret

Budskabet til den kommende finansminister var derfor klart:

”Vi kommunalpolitikere er realister: Vi ved alle sammen godt, at velfærd koster. Vi gør, hvad vi kan for at få enderne til at mødes. Den virkelighed, vi kigger ind i, er, at vores økonomi er under et voldsomt pres. Den virkelighed har Martin Damm og jeg tænkt os at tage med hele vejen ind til forhandlingsbordet. Vores velfærd er udfordret! Derfor skal der handles nu! Der skal nogle flere penge på bordet!”