01. marts 2019

KL: Besynderlig timing for nye skoleforsøg

Undervisningsministerens nye forslag til rammeforsøg i folkeskolen vækker undren

"Forligskredsen har dårligt nået at underskrive den nye aftale om justeringer af folkeskolereformen inden kommunerne nu igen skal forholde sig til nye forsøg i folkeskolen. Både timingen og selve indholdet af forslaget virker uigennemtænkt. Vi har ikke brug for nye forsøg. Vi har brug for stabilitet og tid til at implementere den nye aftale."
 
Sådan siger Thomas Gyldal, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg om undervisningsminister Merete Riisager nye forslag til rammeforsøg i folkeskolen. Forsøgene er en udløber af og alternativ til forslaget om forsøg med selvstyrende skoler, som ministeren præsenterede i september, men som ikke blev vedtaget i Folketinget.

Underminerer det kommunale fællesskab om folkeskolen

Ministeren ønsker med forsøgene at give 75 skoler færre bindinger fra statslige og kommunale rammer. For eksempel forsøg med fravigelse fra statslige regler om elevplaner, klassestørrelse og holddannelse. På kommunalt niveau vil der blive lagt op til en "byttehandel", hvor kommuner i bytte for de frihedsgrader, der med forsøget gives fra statslige regler til forsøgsskolerne, også kan give kommunale frihedsgrader til forsøgsskolerne.
 
"Det her forsøg underminerer det kommunale fællesskab om folkeskolen. Det fællesskab, som sikrer, at børn, unge og deres forældre oplever sammenhæng i tilbuddene fra de er nul til 18. Derfor duer det ikke, at vi har skoler, som bevæger sig i en helt anden retning end resten af kommunernes skoler. Det er ikke at give skolerne frihed. Det er efterlade dem på perronen," siger Thomas Gyldal.

Skaber modpositioner

Thomas Gyldal understreger, at kommunerne er optagede at finde de rigtige balancer i forhold til styring og ledelse lokalt, så skolerne har frihed, men samtidig også en støttende hånd i ryggen. Men det nye forslag om rammeforsøg er ikke vejen til at finde balancen.
 
"Det her skaber nogle ærgerlige modpositioner mellem styring og ledelse på den ene side og frihed på den anden. Jeg vil gerne opfordre til at vi, i stedet for besynderlige forsøgsordninger, samarbejder om at skabe den bedst mulige folkeskole for vores elever."