26. marts 2019

En bunden opgave at styrke det nære sundhedsvæsen

En udbygning af det nære sundhedsvæsen er helt afgørende for, at vi kan løse fremtidens opgaver, når der kommer flere ældre og kronikere. KL forholder sig ikke til organiseringen af sundhedsvæsnet, men hilser takterne om det nære sundhedsvæsen velkommen i den nye reform.

De næste syv år vil vi opleve en stigning i antallet af borgere over 80 år på over 30 procent. Samme udvikling vil ske fra 2025-2030. Oven i det kommer en voldsom stigning i antallet af kronikere. Det er en udvikling, som i den grad kræver, at det nære sundhedsvæsen udbygges.

”En udbygning af det nære sundhedsvæsen er en bunden opgave, som Christiansborg er forpligtet til at løse snarest muligt. Vi påtager os rigtig gerne vores del af opgaven, men vi er bekymrede for, om Christiansborg har gjort sig klart, at det vil medføre en betydelig stigning i kommunernes udgifter til sundhed i de næste mange år, som skal prioriteres og dækkes, hvis det nære sundhedsvæsen skal styrkes,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard om den aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en sundhedsreform, som netop er præsenteret.

Aftalen indebærer bl.a. oprettelsen af 21 sundhedsfællesskaber. De skal finansiere aftaler om ændret opgavedeling med sygehusmidler, så pengene følger borgerne.

”Det vigtigste er, at borgerne oplever et trygt og sammenhængende forløb, når de møder sundhedsvæsnet. Det kræver, at kommunerne, sygehuse og almen praksis rykker tættere sammen. Det er selvfølgelig helt afgørende, at økonomien kommer til at følge opgaverne, så vi kan få brudt den ærgerlige tendens til ufinansieret opgaveglidning, som vi har oplevet i de seneste år,” siger KL’s næstformand Martin Damm.

Kvalitetsstandarder koster penge

Aftalen indeholder desuden en ny national kvalitetsplan, som bl.a. skal sikre et kvalitetsløft af kommunernes opgaver og indføre nye kvalitetsstandarder.

”Vi er klar til at gå ind i arbejdet, som også betyder mere ensartet kvalitet på tværs af kommunerne. Det er afgørende, at Folketinget gør sig klart, at kvalitetsstandarder koster penge. Hvis vi ikke skal udhule andre vigtige velfærdsopgaver, så skal kommunerne have flere ressourcer i takt med, at der indføres kvalitetsstandarder,” siger Jacob Bundsgaard.

KL kvitterer desuden for, at psykiatrien er tænkt tydeligere ind i reformen.

”I kommunerne oplever vi en tiltagende udfordring med borgere, der bliver udskrevet for tidligt i psykiatrien, og som vi ikke kan håndtere i kommunerne med de tilbud, vi har. Det er en udvikling, som det er helt nødvendigt at få taget hånd om,” siger Martin Damm.