22. marts 2019

Digitalisering skal være med til at sikre fremtidens velfærd

Det er på tide at sætte nye mål for digitalisering og teknologi i det offentlige. Thomas Kastrup-Larsen præsenterede KL's nye strategi for digitalisering, ny teknologi og data på topmødet i Aalborg.

Danmark indtager en plads i den absolutte verdenselite, når det kommer til digitalisering i den offentlige sektor. Sidste år kårede FN Danmark som verdens førende inden for offentlig digitalisering. En førsteplads, som kommunerne i høj grad har været med til at sikre.

Men hvis Danmark også i de kommende år skal være førende, så skal vi skifte kurs. Det sagde Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg fra talerstolen på KL's topmøde fredag formiddag, hvor digitalisering var i centrum.

"De strategier og løsninger, som har bragt os i en førerposition, rummer ikke alle svarene på fremtidens udfordringer. Tiden er inde til at se på, hvad der skal være de næste skridt i arbejdet med digitalisering og ny teknologi.

Ny strategi skal tegne linjerne

Hvad de næste skridt skal være, præsenterede Thomas Kastrup-Larsen samtidig KL's bud på, i form af en ny strategi på området, som skal tegne linjerne for KL's arbejde med digitalisering i de kommende år.

"Vores tilgang i strategien handler ikke om, hvad vi kan med teknologien, men hvad vi vil med den. Det handler om, hvilket samfund vi vil skabe. Digitalisering og brug af ny teknologi bliver et af de helt store politiske temaer i kommunerne i de kommende år. Den udvikling skal KL understøtte med strategien."

Thomas Kastrup Larsen understregede, at det ikke er teknologierne, der skal være vores afsæt, men kommunernes opgaver og de udfordringer, der skal løses. 

”Nye digitale og teknologiske løsninger giver os mulighed for at udvikle velfærdsopgaverne og skabe bedre kvalitet og bedre brugeroplevelser. Teknologierne kan også afhjælpe det pres, på vi oplever på kommunernes økonomi, velfærdsopgaver og rekruttering fx ved at automatisere nogle af de administrative funktioner. Det kan frigøre ressourcer og flytte medarbejderne derhen, hvor de er vigtigst - nemlig sammen med borgerne."

Store dilemmaer

Thomas Kastrup-Larsen advarede også om, at den digitale udvikling rummer udfordringer og dilemmaer, som kræver politisk stillingtagen.

"Den digitale udvikling er forbundet med store dilemmaer og svære balancer. Vi skal på den ene side udnytte de nye muligheder og tage både kunstig intelligens og robotter til os. Men på den anden side skal ingen borgere opleve at blive mødt af en mur af robotter, hvis sagen kalder på en samtale mellem mennesker. Borgerne skal have tillid til den måde, vi bruger data og teknologi på. Det skal være gennemsigtigt, så borgerne ved, hvad der sker med deres personlige oplysninger i og på tværs af sektorer."

Thomas Kastrup-Larsen afsluttede med at understrege, at udgangspunktet for fremtiden er stærkt.

"Vi står på et solidt fundament, som kommunerne, KOMBIT og KL har opbygget gennem de seneste ti år. Det skal vi videreudvikle. Fremover skal vi stå endnu tættere sammen, end vi gør i dag. Vi skal hele tiden sørge for, at vi har de systemer, strukturer, arbejdsgange og strategier, som ruster os til fremtiden. I den proces har vi brug for en tæt dialog – og for at blive klogere sammen."