08. marts 2019

Debatindlæg: Vi har brug for mere viden om, hvad der kendetegner pædagogisk kvalitet i dagtilbud

Det bør være vores fælles ambition se nærmere på, hvad der er med til at skabe den gode kvalitet i dagtilbud, skriver Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg i et debatindlæg.

Af Thomas Gyldal Petersen, formand for KL´s Børne- og Undervisningsudvalg

BUPL’s formand Elisa Rimpler og jeg deler ambitionen om at højne kvaliteten i vores dagtilbud. Det har vores børn brug for, og det ved vi også, er en god samfundsmæssig investering. Indsatsen med at fremme social mobilitet skal begynde hos de helt små børn, fordi det netop er i børnenes tidligste år, vi kan gøre den største forskel. Heldigvis har kvalitet i dagtilbud også fået stigende opmærksomhed de seneste år både fra Christiansborg, kommunerne, embedsmænd, forskningsmiljøer og fonde. Det er der brug for. Og brug for mere af.

Elisa Rimpler og jeg er også enige om, at normeringer og andelen af pædagogisk uddannet personale i de danske dagtilbud har betydning for kvaliteten. Men kvalitet handler også om andet og mere en normeringer. Det er ikke en naturlov, at et dagtilbud bliver et bedre sted at være barn, fordi der ansættes en pædagog mere. Kvalitet handler også om dygtig faglig ledelse, der sætter klar retning og følger op. Og kvalitet handler om udvikling en stærk evalueringskultur båret af en systematisk brug af data.

Brug for dokumentation for effekt

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i kommunerne kunne ønske os en højere normering og en højere andel af uddannet personale i alle dagtilbud. Vi må bare se i øjnene, at kommunernes økonomi er under konstant pres, og vi står som politisk ansvarlige i kommunerne med en benhård prioriteringsopgave. Den opgave bliver ikke lettere frem mod 2025, hvor antallet af 0-5 årige kan forventes at stige med over 50.000. Men hvis vi skal udvikle vores dagtilbud, skal vi væk fra falske modsætninger og sammen se på, hvordan vi klogt kan bruge viden om, hvad der virker, til gavn for barnet

Jeg er med på, at der er masser af viden tæt på praksis, men vi må ikke være blinde for, at der også er brug for dokumentation for effekt, der kan legitimere et højt investeringsniveau. Hvis vi skal lykkes med at få prioriteret flere midler til vores dagtilbud, så skal vi kunne levere viden, data og dokumentation. Derfor taler KL for en dansk kvalitetsundersøgelse. En undersøgelse, der også kan give os den rette indsigt ift. arbejdet med at højne kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.

Det bør være vores fælles ambition se nærmere på, hvad der er med til at skabe den gode kvalitet i dagtilbud. Det må aldrig handle om at udstille den enkelte pædagogiske medarbejder eller meningsløs dokumentation. Men det skal altid handle om, hvordan vi sikrer de bedste tilbud til vores børn.

***

Debatindlægget er bragt i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner den 8. marts 2019