09. maj 2019

Sundhed er noget, vi skaber sammen

Sundhed og trivsel er ikke noget, vi kan opnå alene som kommune, som region eller som individ. Det at være sund, er noget, vi kan skabe i fællesskabet, lyder det fra KL-udvalgsformænd på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019.

I disse dage samles over 1200 kommunalpolitikere og embedsmænd i kommunerne, organisationer, foreninger, ministerier m.v. til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019.

Titlen for årets konference er ”Sundhed er noget, vi skaber sammen”, og netop den titel, er der en helt særlig tanke bag, lyder det fra Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg:

”Det er jo ikke noget nyt, at det med at leve sundt, er summen af de beslutninger, vi alle sammen træffer hen over dagen. Derfor giver det også sig selv, at vi har forskellige syn på og muligheder for at leve et sundt liv. Og derfor er sundhed også noget, vi skal skabe sammen med borgeren, hvis indsatsen for alvor skal have en værdi.”

Og samarbejdet bliver yderligere vigtigt i de kommende år, hvor antallet af ældre med behov for pleje og behandling vokser markant, samtidig med at rekrutteringsudfordringerne banker på døren.

”Det er komplekse problemer, og løsningerne ligger ikke lige for. Økonomien spiller naturligvis en stor rolle, men noget af svaret ligger også i, at vi skal komme tættere på borgeren og civilsamfundet og på vores samarbejdspartnere på sygehusene og i almen praksis,” siger Jette Skive.

Sammen skaber vi rammerne

Sundhed er også et væsentligt parameter på socialområdet, fx når det handler om hjælpen til udsatte borgere.

”Sundhed og trivsel er ikke noget, vi kan lave og opnå alene. Det kan vi ikke som kommune, det kan vi ikke som region, og det kan vi ikke som individ. Det at være sund er noget, vi kan skabe i fællesskab,” fortæller Joy Mogensen, formand for KL’s Socialudvalg, og fortsætter:

”Heller ikke i kommunerne, hvor vi er med til at skabe rammerne for sundhed og trivsel, kan vi skabe sunde rammer alene. Borgerne skal være med til at skabe og bruge rammerne, civilsamfundet skal være med, og vores indsatser skal hænge sammen med det, vores gode kollegaer i regionerne laver. Og selv de specialerede indsatser inden for fx psykiatrien og på socialområdet er der ingen, der kan eller skal løse alene – vi er afhængige af hinanden på alle områder.”