01. maj 2019

Skøn fra kommunerne tyder på god tilslutning til FGU

Det giver institutionerne et godt afsæt for at skabe et fagligt stærkt tilbud til en gruppe af unge, der har behov for ekstra hjælp for at tage en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Kommunerne regner med, at cirka 13.000 unge vil starte uddannelse på FGU-institutionerne når de slår dørene op i august 2019. Det viser nye tal, som kommunerne har givet til Undervisningsministeriet.

Ministeriet har, som led i opfølgning på ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, bedt kommunerne give et foreløbigt skøn for det forventede antal elever på den nye forberedende uddannelse, FGU.

”FGU-institutionerne er krumtappen i, at vi lykkes med den nye uddannelsespolitiske målsætning. Store forandringer som denne her kræver en fælles vilje og et stærkt samarbejde. På trods af, at opgørelserne er foreløbige skøn, så er de et tydeligt signal om, at kommunerne bakker op om målet. Vi skal stå sammen om at gøre FGU til hovedvejen for de unge, som har brug for støtte for at komme ind på en ungdomsuddannelse eller i job,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Kommunerne tager ansvar

Også i KL ser man positivt på kommunernes opgørelse.

”Nogle unge har brug for en ekstra støttende hånd for at komme i gang med uddannelse eller job. Her er FGU et oplagt valg for mange. Det er derfor rigtig positivt at se, at kommunerne har taget det store ansvar på sig med at få løftet opgaven – også selvom der har været store usikkerheder og mange omstillinger undervejs. Der ligger stadig et kæmpe arbejde for bestyrelser, ledelser og medarbejdere for, at alt bliver klart til den 1. august og i årene frem. Men målgruppevurderingen viser, at grundlaget er der, og at kommunerne overordnet set vurderer FGU’en som et relevant tilbud,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Kommunerne forventer, at 9.355 målgruppevurderes til FGU, mens i alt 4.351 egu-elever, produktionsskoleelever og KUU-elever forventes at overgå til FGU fra de nuværende ordninger. Det er svært at forudsige præcist hvor mange unge, der vil komme, men kommunernes skøn er på nuværende tidspunkt det bedst mulige pejlemærke.

De nye institutioner har ventet på tallene med spænding, for det er langt fra hver dag, der skabes et helt nyt uddannelsestilbud. Med kommunernes udmelding om, at skolerne allerede fra begyndelsen kan forvente opbakning fra kommunerne, får institutionerne et godt udgangspunkt for at udfolde rammerne om den nye uddannelse.

De nye politiske målsætninger

  • 90 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år.
  • De øvrige 10 procent skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.