16. maj 2019

KL: Behov for en lokal debat om fremtidens folkebiblioteker

Folkebibliotekerne skal følge med udviklingen og borgernes behov og ønsker. Derfor er det vigtigt med en lokalpolitisk debat om, hvad vi vil med biblioteket, lyder det fra Leon Sebbelin, som i dag præsenterer KL’s nye bibliotekspolitiske synspunkter.

Folkebiblioteket skal have et stærkt digitalt tilbud og samtidig være et lokalt mødested eller kulturhus. Og kommunerne skal udnytte muligheder for synergi og samspil mellem biblioteket og andre kommunale områder fx samarbejdet med dagtilbud og folkeskoler.

Det er nogle af hovedpunkterne i KL's bibliotekspolitiske synspunkter, som Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, fremlægger i dag på KL's Kultur- og Fritidskonference 2019.

På konferencen binder Leon Sebbelin en sløjfe på den bibliotekskampagne, som KL og Kulturministeriet lancerede sammen i 2018, hvor han og kulturminister Mette Bock rejste rundt i landet for at tale med bibliotekernes brugere og ikke-brugere. Med de bibliotekspolitiske synspunkter giver KL nu bolden op til at fortsætte biblioteksdebatten på kommunalpolitisk niveau.

"Folkebibliotekerne er blandt vores vigtigste kulturinstitutioner med det formål at oplyse og danne borgerne og samtidig sikre kulturelle tilbud for alle. Det skaber en sammenhængskraft på tværs af kulturel, økonomisk og social baggrund, og derfor spiller folkebibliotekerne en uvurderlig rolle både på lokalt og nationalt niveau," siger Leon Sebbelin.

En vigtig lokal debat

Med de nye bibliotekspolitiske synspunkter peger KL bl.a. på, at der ikke er behov for at ændre på den nuværende bibliotekslov, men at der er nogle områder og prioriteringer, som kommunalpolitikerne er nødt til at drøfte lokalt. Det drejer sig bl.a. om bibliotekernes digitale udvikling, nye målgrupper, konkurrencen med kommercielle tjenester, og det tværgående samarbejde og samspil med andre kommunale områder, lokalsamfundets aktører, folkeskole og dagtilbud mv.

"Folkebibliotekerne er folkets biblioteker, og derfor skal de også følge med udviklingen og borgernes behov og ønsker. Men det betyder ikke, at alle bibliotekerne skal skæres over én kam. For borgerne og kommunerne er jo forskellige og prioriterer fx forskelligt, hvad angår åbningstider, fysiske rammer, aktiviteter osv. Derfor vil bibliotekerne også være forskellige. Og derfor er det også lokalt, vi skal tage en drøftelse af, hvordan vores biblioteker skal se ud i fremtiden. Hvad skal de rumme? Hvad vil vi med dem? Hvordan får vi skabt sammenhængen til kommunens øvrige tilbud? Det er en politisk diskussion, og derfor en diskussion, som jeg håber, at mine kommunalpolitiske kollegaer vil tage livtag med,” siger Leon Sebbelin.

Spørgsmål til debat

KL’s bibliotekspolitiske synspunkter indeholder derfor også en række debatspørgsmål, som den lokale debat kan tage udgangspunkt i. Senere på året vil KL offentliggøre et mere omfattende kommunalpolitisk debatoplæg omkring fremtidens folkebiblioteker med fakta og gode eksempler.

Den kommunalpolitiske debat kickstartes på KL’s Kultur- og Fritidskonference den 15. og 16. maj med en paneldebat mellem Tine Vinther Clausen, formand for Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune; Michael Mathiesen, næstformand i Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune; Steen Bording Andersen, formand for Kulturudvalget i Aarhus Kommune og formand for Danmarks Biblioteksforening; Per Paludan, formand for Dansk Folkeoplysningssamråd samt Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.