03. maj 2019

Finalisterne til KL’s Forebyggelsespris er fundet

I 2019 uddeler KL's Sundheds- og Ældreudvalg for første gang KL's Forebyggelsespris. Dommerpanelet har netop udvalgt de tre finalister til prisen. Vinderen bliver kåret på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 9.-10. maj 2019.

Danskernes sundhed er en af de helt store samfundsudfordringer. Mange lever med fysisk eller mental sygdom, og det er er en udfordring for både den enkelte borger og for vores velfærdssamfund, som sættes under pres af stigende udgifter til behandling, pleje og omsorg, til sygefravær og overførelsesindkomster. Især når vi ved, at en stor del kan forebygges.

Med KL’s Forebyggelsespris er det ambitionen at bidrage til, at de mange gode eksempler på, hvordan kommuner arbejder ambitiøst med sundhedsfremme og forebyggelse, synliggøres, og at viden bliver delt fra kommune til kommune – og med hele Danmark. Samtidig ønsker KL at fastholde det stærke fokus på sundhedsfremme og forebyggelse både fagligt og politisk.

Der er i alt kommet 42 indstillinger til prisen, og dommerpanelet har nu fundet de tre finalister, som skal præsentere deres indsatser på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 9.-10. maj 2019. Om formiddagen den 10. maj kåres 1., 2. og 3. pladsen. De tre finalister er:

  • Odense Kommune med indsatsen 'Røgfrit Odense'
  • Svendborg Kommune med indsatsen 'Svendborg-projektet - Idrætsskoler og Aktive børn i dagtilbud'
  • Aalborg Kommune med indsatsen ' Mental sundhed på ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune'

”Vi er rigtig glade for de mange indstillinger, der er kommet. De spænder over alle de store forebyggelsesområder som mental og fysisk sundhed, motion og kost, tobak og alkohol, og der er indsatser inden for alle aldersområder. Feltet har været rigtig flot, og det vidner i den grad om bredden og ambitionen i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse,” siger Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Vi skal turde investere i forebyggelse

Indstillingerne er blevet bedømt af prisens dommerpanel, som dækker mange forskellige faglige vinkler ind i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Dommerpanelet har haft fokus på både den sundhedsfaglige forskning, det kommunale maskinrum, det politiske blik og designfaglighed. Panelet består af:

  • Morten Grønbæk, formand for Vidensrådet for forebyggelse
  • Elsebeth Gerner Nielsen, rektor for Designskolen Kolding
  • Tine Curtis, leder af KL's Center for forebyggelse i praksis
  • Malene Størup, centerchef i Frederikssund Kommune
  • Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune
  • Mads Duedahl, rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune

”Vi har slet ikke råd til at blive ved med at behandle os ud af udfordringerne. I stedet skal vi styrke danskernes mulighed for et godt og sundt liv – vi skal sætte ind tidligt og turde investere i forebyggelse,” siger Jette Skive.

I forbindelse med prisen, har KL udarbejdet et inspirationskatalog, hvor de 42 indsatser beskrives kort. Inspirationskataloget offentliggøres den 10. maj.