23. maj 2019

Få styr på din ledelse af digitaliseringen

Du skal skabe en arbejdsplads, der udnytter de nye digitale muligheder, så I løser je-res kerneopgave bedst muligt. Så kort kan det siges. Men hvordan gør I det, og hvad kræver det af dig som leder? Det har Væksthus for Ledelse undersøgt i en ny publikation, der formår at gøre begrebet ledelse af digitalisering forståeligt og operationelt.

"Lederne skal skabe kultur og rammer for digital innovation. At forme kulturen handler om tydeligt at signalere, at man tager den digitale innovation alvorligt, som en integreret del af opgaveløsningen. Det er ikke bare noget, du kan arbejde med, når og hvis der er tid til det. Du er nødt til at insistere, stille krav, skubbe på og holde fast – også når processen er op ad bakke," siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretari­atschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Hun mener, at når man er vant til at levere sikker drift, så kræver det en mental omstilling at gå ind i åbne processer, hvor man ikke kender løsningerne, og hvor der er risiko for at begå fejl – eller have spildt tiden.

Væksthus for Ledelse sætter i den nye publikation ”Ledelse af digital innovation – erfaringer fra fem frontløbere” spot på, hvordan du leder opgaven med at benytte de nye digitale muligheder til at skabe en bedre opgaveløsning. Publikationen stiller også spørgsmål du kan bruge til refleksion og beskriver erfaringer fra fem udvalgte arbejdspladser, som hver især har haft succes med digital innovation i hverdagen. 

"At lede arbejdet med digital innovation har lighedspunkter med almindelig god forandringsledelse. Begge dele handler i princippet om at flytte arbejdspladsen fra A til B – og håndtere den usikkerhed og turbulens, der måtte følge med," siger Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næst­formand i Væksthus for Ledelse.

Hun påpeger dog også, at det er alligevel noget andet. Dels fordi endemålet ofte er ukendt, hvilket gør at lederen skal overbevise medarbejderne om, at der er en attraktiv fremtid forude – uden at kunne beskrive den præcist. Og også fordi det rent tekniske spiller en vigtig rolle i forandringsprocesserne. Den kan være frygteligt demotiverende, hvis teknikken driller.

Læs publikationen på lederweb.dk

Læs mere om ledelse af digital innovation i hverdagen ved at bestille eller downloade publikationen ”Ledelse af digital innovation”.

Kontaktpersoner

Jan Struwe Poulsen, KL, tlf. 2140 4082 eller mail jtp@kl.dk
Dorthe Storm Meier, OAO, tlf. 20 16 05 30 eller mail dsm@oao.dk
Clemens Ørnstrup Etzerodt, Danske Regioner, tlf. 2917 0934 eller mail cet@regioner.dk
Majken Præstbro, Center for Offentlig Innovation, tlf. 61 81 31 04 eller mail mmp@coi.dk

Om Væksthus for Ledelse

Bag publikationen står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og For­handlings­fællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere på www.lederweb.dk