09. maj 2019

Det nære sundhedsvæsen er allerede en realitet

Det nære sundhedsvæsen lever allerede i kommuner og i almen praksis. I kommunerne er vi klar til at fortsætte den nødvendige udvikling, men det kræver rammer og den rette økonomi, siger Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

De kommende år bliver vi flere ældre og særligt flere af de ældste ældre over 80 år. Samtidig er der mangel på kvalificeret arbejdskraft til at løfte de mange opgaver, som bl.a. befolkningsudviklingen er årsag til. Oven i det stiger borgernes forventninger helt naturligt til, hvordan rammerne om deres sunde og lange liv skal udformes.

KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019 er der derfor også fokus på udviklingen af det nære sundhedsvæsen – bl.a. set i lyset af det store politiske fokus der er på sundhedsområdet i disse tider.

Men det nære sundhedsvæsen er ikke noget, der kommer – det lever allerede, lyder det fra Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

”Det nære sundhedsvæsen er en realitet. Hver dag håndterer medarbejdere i den kommunale hjemmesygepleje borgere med komplekse medicinske behandlingsbehov. De giver medicin, hjælper borgere ramt af kræft med at håndtere deres behandling og tilbyder dialyse i hjemmet. For bare at give nogle få konkrete eksempler,” siger Jette Skive.

Rammer og finansiering er en forudsætning

Kommunerne har siden 2007 oprustet på medarbejderfronten, og der er i dag mere end 50.000 autoriserede sundhedspersoner ansat i kommunerne. Hertil kommer godt 30.000 social- og sundhedshjælpere, som også spiller en vigtig rolle i forhold til borgernes pleje og omsorg.

Det gør kommunerne til landets største arbejdsgiver for blandt andet fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter – og mens vi ser, at antallet af sygeplejersker i regionerne er stagneret, så bliver det ved med at vokse kraftigt i kommunerne.

”Kommunerne er allerede i fuld gang med den nødvendige udvikling af fremtidens borgernære sundhedsvæsen. Men vi forventer også, at Folketinget stiller med rammer og finansiering, som gør det muligt at fortsætte udviklingen,” siger Jette Skive.

Gode eksempler på samarbejder

Over alt i landet arbejder kommunerne på tværs af sektorer og kommunegrænser og i samarbejde med regionen på at udvikle det nære sundhedsvæsen- På Social- og Sundhedspolitisk Forum giver 3 kommuner eksempler på den udvikling, der er i fuldt flor.

Fx vil Anders Kjærulff, direktør i Silkeborg Kommune, fortælle om den alliance, der er etableret mellem de 19 kommuner i Midtjylland, regionen, de praktiserende læger samt bruger- og pårørende for at forbedre og udvikle den nære psykiatri til gavn for børn, unge og voksne med psykiske problemstillinger. 

Også Allan Ruders, direktør i Guldborgsund Kommune gæster scenen og fortæller om udviklingssamarbejdet ”Broen til bedre sundhed”, som er et eksempel på, hvordan Guldborgsund og Lolland kommuner samarbejder med regionen om bedre sundhed for deres borgere. Endelig fortæller direktør i Silkeborg Kommune Jørgen Andersen om et sundhedsstrategisk samarbejde i Randers Klyngen, hvor man på ledelsesniveau er gået sammen for at styrke og betrygge hinanden i, hvad man kan på tværs af sektorer.

“Eksemplerne er en klar indikation på, at udviklingen i det nære sundhedsvæsen år for år tager mere og mere fart. Vi er ikke i mål, men godt i gang. Og ingen skal i hvert fald prøve at binde nogen på ærmet, at vi i kommunerne ikke er gearede til at fortsætte udviklingen,” siger Jette Skive.