27. maj 2019

Debatindlæg: Jobcentrene er ikke vikarbureauer

Diskussionen om jobcentrenes rolle i beskæftigelsesindsatsen skal tages på et oplyst grundlag, skriver Thomas Kastrup-Larsen i et debatindlæg på Altinget.dk.

I flere artikler og debatindlæg har den borgerlig-liberale tænketank CEPOS de seneste uger luftet en ny analyse, som skal vise, hvordan der årligt spildes milliarder af kroner på en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er fair nok, at vi debatterer, hvordan vi bedst bruger pengene i beskæftigelsessystemet. Det skal vi. Men desværre hviler tænketankens regnestykke på en forkert præmis om, at man kan måle jobcentrenes succes og effektivitet på, hvor mange konkrete stillinger, der besættes via jobcentrene.

Jobcentrene er ikke vikarbureauer. Derfor giver et sådant regnestykke ingen mening.

Diskussion skal ske på rigtigt grundlag

Jobcentrenes opgave er at sikre, at den aktive beskæftigelsesindsats, som et bredt flertal i Folketinget står bag, realiseres. De skal hjælpe ledige og borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at komme i beskæftigelse og dermed væk fra offentlig forsørgelse. For eksempel gennem jobsøgningskurser, virksomhedsrettede tilbud, opkvalificering og jobsamtaler. Og så skal de sikre, at den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Vi har en stor gruppe borgere i Danmark, som er på kanten af arbejdsmarkedet – og ofte også samfundet. Den må vi ikke svigte ved at overlade dem til passiv forsørgelse. Vi skal hjælpe dem ind i arbejdsfællesskabet. Det giver store menneskelige og økonomiske gevinster, når vi lykkes med opgaven.

Hvis vi skal diskutere, hvordan vi bedst tilrettelægger den aktive beskæftigelsesindsats i kommunerne, så skal det ske på det rigtige grundlag.

Opgaven kan kun ligge i kommunerne

Medarbejderne i jobcentrene løfter hver dag en kæmpe opgave til gavn for både borgere og virksomheder. Hver dag kommer borgere, som aldrig har prøvet andet end at stå på sidelinjen, med i arbejdsfællesskabet. Hjulpet på vej af nærværende medarbejdere, som kender og forstår deres udfordringer og ressourcer.

I KL mener vi ikke, at de opgaver, som jobcentrene varetager, kan ligge andre steder end i kommunerne.
Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

Sidste år præsenterede beskæftigelsesministeren en ny rangliste, som netop har til formål at vise, om jobcentrene lykkes med opgaven. Og selvom vi ikke synes, modellen helt rammer plet, så måler den trods alt på de rigtige parametre, nemlig om det lykkes at få borgere væk fra offentlig forsørgelse.

Siden 2010 er antallet af borgere på offentlig forsørgelse faldet med omkring 119.000. I alle 98 kommuner har man en lavere andel på offentlig forsørgelse end i 2015 og andelen af borgere på kontanthjælp er faldet med 32.700 siden 2016. Det er en meget positiv udvikling, som jobcentrene indsats også har været med til at understøtte.

I KL mener vi ikke, at de opgaver, som jobcentrene varetager, kan ligge andre steder end i kommunerne.

Fortsat behov for forenkling

Beskæftigelsesindsatsen hænger tæt sammen med vækst og erhvervsudvikling og kræver ofte tæt samspil med social- og sundhedsindsatser. Kommunerne sikrer sammenhæng i indsatserne.

Kommunerne har incitamentet til at lykkes med opgaven. Det gavner både socialt og økonomisk, når ledige kommer i beskæftigelse. Af samme grund investerer de fleste kommuner også i beskæftigelsesområdet. For eksempel gennem ansættelse af ekstra jobkonsulenter, som arbejder med tidlig og intensiv kontakt til den enkelte borger. Det giver resultater.

Vi påstår ikke, at vores nuværende beskæftigelsesindsats er perfekt. Der er fortsat plads til forbedringer. Det gælder i høj grad også de rammer, som jobcentrene arbejder inden for. Der er fortsat behov for forenkling.

Den diskussion vil vi i KL meget gerne tage. Men lad os nu gøre det på et ordentligt og oplyst grundlag.