20. juni 2019

KL-udvalg besøgte kommuner til dialog om detailhandlen og levende byer

KL sætter i den kommende tid fokus på, hvordan landets kommuner kan styrke samarbejdet med detailhandlen lokalt. I den forbindelse lagde Kultur-, Erhverv- og Planudvalget vejen forbi Vejen, Svendborg og Kolding for at høre om deres gode erfaringer.

Detailhandlen er udfordret i mange danske byer. Nye forbrugsmønstre, e-handel og digitale markedspladser vinder frem, og butiksdøden har bidt sig fast i mange danske byer. Derfor sætter KL nu politisk fokus på området.

Som led i indsatsen besøger KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg en række kommuner for at høre om nye detailhandelsindsatser og få gode eksempler på, hvordan kommunerne nytænker deres rolle overfor detailhandlen og løfter bylivet lokalt.

"Mange kommuner tænker kreativt og arbejder strategisk med deres detailhandelsindsats. Vi håber, at de gode eksempler vil inspirere andre til at igangsætte en bedre indsats lokalt,” siger Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Vejen som stærk hovedby

I Vejen mødte udvalget blandt andet borgmester Egon Fræhr, der fortalte om, hvordan Vejen Kommune siden 2016 har arbejdet med at omsætte sin detailhandelsstrategi, der blev udarbejdet i samarbejde med handelsstandsforeningerne og butikkerne.

En vigtig målsætning i strategien er at koncentrere butikker og kundefunktioner i bymidten i Vejen. Det har også betydet, at Vejen Kommune har sagt nej til flere forespørgsler om at etablere dagligvarebutikker uden for bymidterne.

Derudover har Vejen Kommune afsat penge til byinventar og en pulje til initiativer, der udmøntes i dialog med handelsstandsforeningen.

Styrket erhverv i gadeplan på Sydfyn

I Svendborg fortalte de fire sydfynske borgmestre fra Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune om det fælles projekt ”Styrket Erhverv i Gadeplan”. Her har man sammen med en række partnere styrket de digitale salgskompetencer for de knapt 200 detailhandlere, som har deltaget i projektet.

Samarbejdet flere kommuner imellem viser også en ny retning for, hvordan detailhandlen kan udvikles i mindre befolkede områder, og borgmestrene opfordrede til, at erfaringerne fra Sydfyn bruges i KL's videre indsats på detailhandel.

Målrettet udvikling af bymidterne i Kolding

Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune, er selv medlem af KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg. Under besøget i Kolding fortalte han om kommunens tilgang til dialog med erhvervslivet i detailplanlægningen.

Kolding Kommune arbejder blandt andet målrettet på at udvikle bymidterne og understøtte detailhandlen. Man har blandt andet strategisk satset på at indrette den kommunale sagsbehandling, så nye butikker og forretninger sikres en hurtig og smidig sagsbehandling. Konceptet kalder Kolding Kommune for ”Erhverv I Fokus” (EIF)

Erfaringer blev delt på politisk dialogmøde

Udvalgets inspirationstur blev afsluttet med et politisk dialogmøde i Pakhuset i Kolding, hvor kommunerne i Syddanmark var inviteret til at dele deres lokale erfaringer og udfordringer. Både politikere, planchefer, erhvervschefer og citychefer fra resten af Jylland var mødt op for at drøfte emner som e-handel, planlov og samarbejde mellem handelsstand og kommune.

Tema

Tema Detailhandel - vejen til levende byer

KL fortsætter indsatsen om detailhandel og levende byer.