18. juni 2019

KL: Der er plads til flere investeringer i velfærd

Vismændene vurderer presset på arbejdsmarkedet som behersket. Det understreger, at presset på arbejdsmarkedet ikke er et gyldigt argument for at holde igen med kommunernes anlægsinvesteringer. En kommende regering må afsætte flere penge til at følge med udviklingen, lyder det fra KL’s formand.

De økonomiske vismænd vurderer i deres nye halvårsrapport, at risikoen for overophedning af arbejdsmarkedet er mindsket siden vurderingen i efteråret 2018. Fx ses der færre meldinger om mangel på arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen.

”Det er positivt, at vismændene nu ikke ser den samme risiko som for et halvt år siden. Det understreger blot det, vi fra KL’s side hele tiden har peget på, nemlig at presset på arbejdsmarkedet ikke er et gyldigt argument for at holde igen med kommunernes anlægsinvesteringer,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Han peger på, at kommunerne i 2017 og 2018 havde de laveste niveauer pr. indbygger på anlæg siden kommunalreformen, og at en ny regering derfor er nødt til at give kommunerne mulighed for at øge anlægsinvesteringerne.

”Hvis vi i kommunerne skal kunne levere en moderne og ordentlig velfærd til vores borgere, kræver det, at vores daginstitutioner, skoler, plejehjem, veje, sociale tilbud osv. er up to date. At vi kan renovere en skole, når indeklimaet går ud over børnenes helbred og evne til at lære. At vi kan lappe hullerne i vejene, så borgerne ikke kommer til skade. At vi kan bygge flere daginstitutioner, når der kommer flere børn. Det forudsætter et ordentligt anlægsniveau og ikke en skrabet model. Det bliver et væsentligt tema i de kommende økonomiforhandlinger.”

Hvor blev demografien af?

Jacob Bundsgaard savner, at vismandsrapporten sætter fokus på befolkningsudviklingen og de udfordringer, den medfører for især kommunernes økonomi.

”Det havde været ønskværdigt, hvis de økonomiske vismænd havde leveret konkrete forslag til, hvordan enderne skal mødes, når vi bliver mange flere ældre og kronikere. Vi har brug for, at Christiansborg leverer nogle langsigtede, ansvarlige løsninger, der sikrer, at vi også i årene fremover har råd til at give borgerne en ordentlig velfærd, der følger med udviklingen og deres behov og forventninger.”