06. juni 2019

Fremtidens digitalisering kræver et gearskifte

Ny teknologi åbner for store fremskridt på velfærdsområderne, men kræver politisk debat og stillingtagen.

Danmark indtager en absolut topplacering i verden, når det kommer til offentlig digitalisering. Men det er på tide med et gearskifte, hvis nye teknologier skal være med til at løse fremtidens udfordringer i kommunerne.

Sådan var ordene fra KL-direktør Christian Harsløf, da han fra talerstolen åbnede Kommunernes Digitaliseringstræf 2019 i Odense. Retningen for fremtidens offentlige digitalisering er et stort fokusområde for KL, som i marts præsenterede en ny strategi, ”På forkant ved fremtidens velfærd”, som skal sætte rammerne for de kommende års arbejde med digitalisering, data og ny teknologi i kommunerne, Kombit og KL.

Digitalisering

Digitalisering KL's strategi for digitalisering

KL's strategi "På forkant med fremtidens velfærd" skal sætte rammerne for de kommende års arbejde med digitalisering, data og ny teknologi i kommunerne.

”Kommunerne og Kombit er jo virkelig gået forrest for at skabe det solide fundament, som nu bliver vores sikre trædesten for de kommende års arbejde, og som har etableret Danmark i den absolutte verdenstop, når det kommer til offentlig digitalisering. Det betyder, at vi er digitalt fremtidssikrede. Det er enormt flot gået. Men det er ikke de samme redskaber, som har hjulpet os hertil, der skal bære os ind i fremtiden. Der er brug for et gearskifte,” sagde Christian Harsløf.

Fokuseret indsats

I de kommende år står kommunerne over for en række udfordringer. Der kommer omkring 75.000 flere af de ældste ældre, ligesom også børnetallet stiger. Med andre ord får langt flere borgere brug for hjælp og støtte fra kommunerne. Og her får ny teknologi og digitalisering en hovedrolle.

”Det siger sig selv, at ny teknologi alene ikke løser de store udfordringer, kommunerne allerede nu mærker. Men det kan og skal være en del af løsningen. Vi skal have fokuseret vores indsats, så vi først og fremmest får identificeret og udbredt de modne teknologiske løsninger, som har størst potentiale. Og så får KL og Kombit en stor rolle i at sikre, at alle kommuner er med på vognen – og at der er mulighed for, at enkelte kommuner kan gå forrest og gøre sig de nødvendige erfaringer, som de øvrige kommuner kan drage nytte af og implementere.”

Blandt andet derfor etablerer KL i august, i samarbejde med Kombit, et nyt videnscenter, som skal styrke videndelingen mellem kommuner og understøtte hurtigere udbredelse og sætte mere fælles retning for udvikling og implementering af ny teknologi. Centret bygger videre på Kombits videnscenter og skal drives af KL.

Ny teknologi skal bruges forsvarligt

Christian Harsløf sluttede åbningstalen med at opfordre til politisk diskussion og stillingtagen til de mange dilemmaer, som brugen af ny teknologi medfører.

”På den ene side, så kan ny teknologi og digitalisering frigøre hårdt tiltrængte ressourcer og hæve både kvaliteten og serviceniveauet for borgerne. På den anden side er der nogle helt rimelige krav om, at kommunerne bruger teknologien forsvarligt og etisk korrekt. Derfor er det  afgørende, at diskussionen om ibrugtagning af nye teknologier rykker ind på politikernes bord. Vi svigter, hvis vi ikke udnytter de muligheder, ny teknologi giver os. Men det kræver, at vi tager stilling til de dilemmaer, som også følger med.”.