06. juni 2019

5 råd: Et stærkt samarbejde mellem direktør og chef

Samarbejdet mellem direktører og chefer er en forudsætning for en velfungerende organisation. Men netop på dette sted i ledelseskæden, kan der let springe gnister, fordi politik og faglighed her skal bøjes mod hinanden. En ny publikation fra Væksthus for Ledelse peger på fem fokusområder for et godt samarbejde mellem chef og direktør.

"En god samarbejdsrelation mellem direktører og chefer er en forudsætning for en velfungerende organisation. Det er direktører og chefer, der står i spidsen for at føre de politiske beslutninger ud i livet. Og det er i dialogen mellem direktør og chef, at ideer, bekymringer og strategier fra de faglige miljøer skal vendes og evt. tages videre til politikerne. Netop det gør relationen både vigtig og vanskelig," siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretariatschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

En ny publikation fra Væksthus for Ledelse tegner et portræt af den stærke relation mellem direktører og chefer. Den bygger på en interviewundersøgelse, hvor 14 udvalgte direktører og strategiske chefer fortæller om, hvad der er vigtigt og vanskeligt i det indbyrdes samarbejde. De peger i undersøgelsen på fem hovedpunkter, hvor deres samspil er vigtigt, men kan være vanskeligt.   

  1. At etablere et fælles ledelsesperspektiv
  2. At opbygge den fundamentale gensidige tillid
  3. At hjælpe den anden til at lykkes
  4. At kunne gå tæt på hinandens ledelse
  5. At gøre relationen gensidigt udviklende

"Både direktør og chef skal opleve, at “den relationelle grundkontrakt” er på plads. Derfor skal begge anerkende den andens rolle og opgaver, stole på hinandens opbakning og loyalitet, vise tillid og have afstemt forventninger til balancen mellem det professionelle og det personlige i relationen. Som direktør og chef er man i høj grad afhængige af hinanden. Svigter den ene part i relationen, kan den anden hurtigt komme på tynd is," siger Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næst­formand i Væksthus for Ledelse.

I publikationen kan du læse mere om, hvordan I styrker relationen og de opgaver og de roller som henholdsvis chef og direktør har og som skal bidrage til et godt afsæt for det politiske arbejde og et godt afsæt for at kunne lede organisationen og sætte rammerne for, at medarbejderne kan skabe resultater for borgerne. 

Ny publikation

Ny publikation Download eller bestil publikationen gratis her

Kontaktpersoner 

Jan Henriksen, KL, mail jahe@kl.dk 

Mette Marie Langenge, HK Kommunal, mette.marie.langenge@hk.dk

Laura Thors Calaña, Danske Regioner, ltc@regioner.dk

Om Væksthus for Ledelse

Bag publikationen står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og For­handlings­fællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere på www.lederweb.dk