04. juli 2019

Debat: Cepos vrøvler om jobcentrene

CEPOS præsenter det som en sensation, at ledige kun i begrænset omfang får job med hjælp fra jobcenteret. Til det er det blot at gentage det, som KL har sagt flere gange: Jobcentrene er ikke vikarbureauer. Sådan skriver Thomas Kastrup-Larsen i et debatindlæg.

Af Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

Mængden af vrøvl, som CEPOS i den seneste tid har slynget mod beskæftigelsesindsatsen generelt og jobcentrene i særdeleshed taler til et modsvar. Uden blusel har Velfærdspolitik chef i CEPOS, Mia Amalie Holstein, gentagne gange turet ud med budskabet om, at jobcentrene bruger 13,5 mia. kr. på at få velfungerende ledige i job. Det gør de altså ikke, og det ved Mia Amalie Holstein også godt.

CEPOS præsenter det ligeledes som en sensation, at ledige kun i begrænset omfang får job med hjælp fra jobcenteret. Til det er det blot at gentage det, som KL har sagt flere gange: Jobcentrene er ikke vikarbureauer. 

Langt de fleste ledige kan – og skal – selv. Det er ikke et problem, det er en styrke
Thomas Kastrup-Larsen

Langt de fleste ledige kan – og skal – selv. Det er ikke et problem, det er en styrke. I 2018 udgjorde de velfungerende ledige på vej mod job i gennemsnit blot 28 procent af borgerne i jobcenteret. De resterende 72 procent er unge uden uddannelse, sygemeldte som har et job, borgere med nedsat arbejdsevne, flygtninge og udsatte grupper med sociale problemer.

Det vil sige mange forskelle målgrupper med meget forskellige behov for hjælp til at finde ind på arbejdsmarkedet. Alle er de grupper, som kræver en stor og langvarig indsats, hvis ikke man ønsker at opgive disse borgere. Det gør vi ikke i kommunerne. Det går jeg heller ikke ud fra gælder for Cepos.  

Bredt flertal står bag aktiv beskæftigelsesindsats

Kommunerne er til enhver tid parate til at diskutere, hvordan vi sikrer, at den offentlige sektor bedst fungerer, men det skal ske på et oplyst og retvisende grundlag.

Her er det centralt at forstå den aktive beskæftigelsespolitiks rolle som en vigtig hjørnesten i den danske model. En beskæftigelsespolitik, som et bredt flertal i Folketinget står bag og som indebærer, at alle skal udnytte deres arbejdsmuligheder, og ingen – hverken syge eller ledige – skal overlades til passiv, offentlig forsørgelse.

Det er netop jobcentrenes opgave – at være ambitiøse på alle borgeres vegne.
Thomas Kastrup-Larsen

Det er netop jobcentrenes opgave – at være ambitiøse på alle borgeres vegne. 

Det er en stor og kompleks opgave, som jobcentrene løser. I omegnen af en million danskere er årligt omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Det er lige fra håndværkeren, som er kortvarigt ledig på grund af vejret, til meget udsatte borgere med hjemløshed, langvarigt stofmisbrug og psykiske udfordringer helt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Den første har ikke behov for hjælp fra det offentlige, mens hovedparten af borgere uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet har.

Kommunerne ser frem til mere enkel beskæftigelseslov

Derfor er der ikke behov for at afvikle den aktive beskæftigelsesindsats. Tværtimod er der brug for fuld opmærksomhed på at udvikle en endnu bedre, mere individuel og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. Det er lige præcis det, vi i kommunerne er i gang med.

Derfor ser vi også frem til den nye og mere enkle beskæftigelseslov, som giver større frihed til en effektiv beskæftigelsesindsats, som i højere grad sætter den enkelte borger forrest.

Og der er meget mere at komme efter. Derfor hilser KL hilser velkomment, at der i den politiske forståelse for den nye regering er aftalt et opgør med kortsigtet styring og bureaukrati i den offentlige sektor. Det vil være godt for beskæftigelsesindsatsen – og især de borgere og virksomheder, vi skal gøre en forskel for – hvis medarbejderne oplevede større tillid fra Christiansborg og fik mere tid til kerneopgaven fremfor dokumentation og kontrol.

Indlægget blev bragt i Politiken d. 4. juli 2019