14. januar 2019

Sådan får topledelsen succes med målstyringen

Det er afgørende, at alle – ledere og medarbejdere – kender både målene og hensig-ten med målene, for at de kan realiseres. En ny publikation fra Væksthus for Ledelse deler topchefernes egne erfaringer med arbejdet med målstyring og giver seks anbe-falinger til at lykkes med opgaven.

"Det er en løbende øvelse at tage afsæt i borgernes og virksomhedernes perspektiv og anlægge en ’udefra og ind’- vinkel, når målene formuleres. Mål kan med fordel formuleres som tværgående mål, hvor flere fagsøjler, sektorer og specialer skal bidrage til løsningerne, for det skaber bedre helhedsløsninger for borgerne. Og så er det bydende nødvendigt at sætte fokus på ledelsesansvaret. Ledelse er den vigtigste forudsætning for at skabe helhedsløsninger". Sådan siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretari­atschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Målstyring kan bruges til at binde strategi og driftsresultater sammen. Det er topledelsens ansvar, at hele ledelseskæden har et stærkt fællesskab om målene. Hvis der på politisk niveau er fastsat nogle få overordnede mål, så kan de suppleres gennem ledelseskæden, så antallet af mål øges, jo tættere man kommer på de udførende led.

"Hvis ledelsesfællesskabet om målene er stærkt, så er målene også helt tydelige for de borgernære led. Et velfungerende ledelsesfællesskab er derfor afgørende for effekten af målstyringen," fortæller Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næstformand i Væksthus for Ledelse og fortsætter: "Hvis man vil lykkes med målstyringen, skal man kunne fokusere på få og meget konkrete mål, hvor man rent faktisk har mulighed for at følge op på resultater og effekter. Mange mål giver ikke i sig selv mange resultater".  

Læs flere cases og få mere viden om målstyring, der virker i publikationen: "Når målstyring virker -Set fra et toplederperspektiv." Den er gratis og kan bestilles og downloades her www.lederweb.dk/naarmaalstyringvirker

Kontaktpersoner

Marie Graversen, KL, tlf. 3056 9791 eller mail megr@kl.dk Jan Olsen, KL, tlf. 4042 2288 eller mail jan@kl.dk Camilla Blæsbjerg, Danske Regioner, tlf. 2533 7775 eller mail cbl@regioner.dk Trine Niegel, DM, tlf. 2911 5920 eller mail tln@dm.dk

Om Væksthus for Ledelse

Bag publikationen står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og For­handlings­fællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere på www.lederweb.dk

Case

Case Læs flere cases

Få mere viden om målstyring, der virker i publikationen: "Når målstyring virker - Set fra et toplederperspektiv." Den er gratis og kan bestilles og downloades her.