31. januar 2019

KL sætter kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet til debat

Det kommunale ejerskab til børne- og ungeområdet er under pres. Derfor præsenterer KL nu 11 bud på kerneværdier, som sættes til debat på årets Børn & Unge Topmøde og efterfølgende i kommunerne. Målet er at slå en tyk streg under det unikke i den samlede kommunale indsats på hele børne- og ungeområdet.

"Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der sætter børnene og de unge forrest og lægger vægt på inddragelse. Og vi vil dagtilbud og folkeskoler med dygtige fagprofessionelle, der trives og udvikler egen praksis i dialog med kollegaer og ledelse."

Sådan lyder 2 af de i alt 11 bud på kerneværdier, som Thomas Gyldal og Jens Ive, formand og næstformand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, nu sætter til debat. Første runde tages på KL's Børn & Unge Topmøde i Aalborg torsdag og fredag.

"Vi har brug for at starte en samtale om vores fælles ambitioner på børne- og ungeområdet. Det har vi, fordi vi trænger til et stærkt og fælles ståsted, når forslag så som selvstyrende skoler sætter det kommunale ejerskab af folkeskolen og hele børne- og ungeområdet under pres. Det er os i kommunerne, der har mulighederne og ansvaret for at give alle børn de bedste forudsætninger i livet. Det er os, der skaber sammenhæng i indsatserne. Lad os derfor stå sammen om at sætte endnu tydeligere fokus på betydningen af det kommunale ejerskab – og hvilke værdier vi har for det," siger Thomas Gyldal.

Kerneværdier skal gælde uanset ændringer fra Christiansborg

Sammen med Jens Ive inviterer han alle tilstedeværende kommunaludvalgsformænd på Børn & Unge Topmødet til en dialog om de 11 forslag til fælles kerneværdier. Efterfølgende vil KL tage videre ud i kommunerne for at fortsætte dialogen.

"Der er mere end nogensinde behov for, at vi som kommuner sammen markerer, at det er de kommunale tilbud til børn og unge, der gør en forskel i børn og unges liv. Ingen har større ambitioner for børnene end kommunerne og vores mange, dygtige medarbejdere og ledere. Derfor vil vi gerne bruge den kommende tid på at sætte ord på fælles kommunale kerneværdier, der er gyldige uanset hvilke ændringer og udmeldinger på børne- og ungeområdet, der kommer fra Christiansborg," siger Jens Ive.

KL's bud på mulige kommunale kerneværdier:

 1. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der både danner og uddanner

 2. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der sætter børnene og de unge forrest og lægger vægt på inddragelse

 3. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som samarbejder med forældrene, og løfter opgaverne i samspil med kommunalbestyrelse og forvaltning

 4. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der er en central del af lokalmiljøet, og som spiller sammen med børnenes, de unges og deres familiers liv

 5. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der efterspørger forskning af høj kvalitet og relevans, som kan bruges i hverdagen

 6. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der baserer indsatser på data og viden for at lykkes bedre med at styrke alle børn og unges læring og trivsel

 7. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med en stærk faglig ledelse, der er understøttet af en forvaltning, der sætter rammen

 8. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med dygtige fagprofessionelle, der trives og udvikler egen praksis i dialog med kollegaer og ledelse

 9. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor det tværprofessionelle samarbejde er i centrum med henblik på at løfte og udfordre alle børn

 10. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor initiativer kan vokse nedefra, og hvor den lokale og nationale ramme gør det muligt at udvikle de lokale tilbud

 11. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som skaber sammenhæng mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse