11. januar 2019

KL igangsætter tiltrængt indsats for at sikre tilliden mellem kommuner og banker

Sager om hvidvask, Panama-papirerne mv. vækker bekymringer i kommunerne, som har brug for, at borgernes skattekroner forvaltes forsvarligt. Derfor nedsætter KL nu et råd, der skal udarbejde et sæt principper, som skal sikre tillid og troværdighed i samspillet.

Kommunerne har hver for sig ansvaret for en stor økonomi og bruger derfor også mange kræfter på at sikre, at pengene forvaltes på ordentlig vis. Men når der, som på det seneste, kommer søgelys på banker i sager om hvidvask, Panama-papirer m.v., skaber det en naturlig bekymring i kommunerne. 

”Som kommunalpolitikere har vi ansvaret for borgernes skattekroner, og borgerne skal have tillid til, at de politikere, de har valgt, sørger for, at den bank, kommunen indgår aftale med, forvalter pengene godt og tager de fornødne moralske og etiske hensyn,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

KL vil derfor nu nedsætte et hurtigt-arbejdende råd, som inden sommeren 2019 skal formulere et sæt governanceprincipper eller forventninger til bankernes samspil med kommunerne.

”Principperne skal indeholde kommunernes forventninger til bankerne i forhold til det samfundsmæssige ansvar og etiske og moralske forhold. Det handler i høj grad om at sikre tillid og troværdighed i samarbejdet. Hvis en kommune vælger at tilslutte sig principperne, bliver det en del af kontrakten med banken, som så også skal følge op på principperne og vise, at de efterlever dem,” siger Jacob Bundsgaard.

Rådets formand er allerede på plads og bliver professor ved KU Rasmus Feldthusen. Governance-tilgangen er inspireret af de forskellige "good governance-tiltag" der har været de senere år fx god selskabsledelse, god fondsledelse m.v.

Kommunernes kontrakter skal gennemgås

Ud over rådet vil KL igangsætte to andre initiativer, som skal skabe større klarhed for kommunerne:

  • KL vil bede et advokatfirma om at gennemgå et antal kommuners kontrakter med banker. Formålet er at få et bredt billede af de eksisterende kontrakter og vurdere kontrakternes indhold og karakter, herunder kommunernes handlemuligheder, hvis der opstår mistanke om uhensigtsmæssigheder/fejl hos banken. Formålet er også at se på, om der er behov for at drøfte nærmere med myndigheder og tilsynsmyndigheder for at styrke kommunernes muligheder og tryghed i forhold til de kontrakter, der indgås. 
  • KL vil herefter sammen med advokatfirmaet udarbejde en guideline til kommunerne om "kontraktvilkår ved udbud af bankforretninger".  Denne guideline skal give kommunerne et lettilgængeligt redskab ved fremtidige udbud af bankforretninger samt bidrage til at afklare rammerne ved udbud fremadrettet.