16. januar 2019

KL: Der skal investeres i udbygning af det nære sundhedsvæsen

Styrkelse af det nære sundhedsvæsen er en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd. Regeringens udspil til en sundhedsreform peger i den rigtige retning. Men finansieringen skal følge med.

Hvis vi skal fremtidssikre vores fælles sundhedsvæsen, skal et langt større ansvar for borgernes sundhed forankres i kommunerne, og der skal være økonomi til opgaven. Borgerne skal i højere grad mødes af en sammentænkt sundhedsindsats, med udgangspunkt i borgernes nærmiljø uden for hospitalerne.

"Det nære sundhedsvæsen er her allerede og har været her længe. Kommunerne har oprustet markant på området til gavn for borgerne, men det er sket uden en samlet plan og medfølgende finansiering. Det har vi længe efterspurgt. Regeringens reformudspil indeholder en del af de elementer, der skal til for at styrke det nære sundhedsvæsen, men det kan kun lykkes, hvis kompetencer og økonomi følger med."

Sådan siger KL-formand Jacob Bundsgaard om regeringens sundhedsreform, "Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder", som blev præsenteret onsdag.

Vi kan ikke ud af regeringens oplæg se, om finansieringen er tilstrækkelig både nu og fremadrettet.
Jacob Bundsgaard, formand i KL

Selvom KL ofte tidligere har efterspurgt en plan for især de fremtidige kommunale opgaver på kronikerområdet, så står det ikke i udspillet klart, hvordan de mange nye opgaver skal finansieres.

"Vi kan ikke ud af regeringens oplæg se, om finansieringen er tilstrækkelig både nu og fremadrettet. Vi ser ind i en meget nær fremtid med en stor vækst i udgifterne på sundhedsområdet, så det er ikke bare et spørgsmål om at sikre finansiering her og nu, det er lige så vigtigt at forholde sig til det stærkt stigende udgiftspres. Det nytter ikke noget, at kommunerne efterlades på perronen med en kæmpe regning i fremtiden," siger Jacob Bundsgaard.

KL er især opmærksom på de meget store forskelle i alderssammensætning og sundhedsprofil på tværs af kommunerne.

"Der er helt afgørende, at vi kan få hele Danmark med, derfor er det en forudsætning for en kommende sundhedsreform, at der gennemføres den udligningsreform, som kommunerne længe har efterspurgt." siger KL's næstformand Martin Damm.

KL understreger samtidig, at en væsentlig forudsætning for, at kommunerne kan løse opgaven er, at der er tilstrækkeligt med kompetent sundhedspersonale. 

"Vi skal sikre, at alle landets kommuner har de medarbejdere, der skal til for at kunne løse opgaverne. Allerede nu har mange kommuner problemer med at rekruttere tilstrækkeligt med personale i sundheds- og ældresektoren. Det skal der findes løsninger på, hvis vi skal kunne løfte ambitionen for det nære sundhedsvæsen", siger Martin Damm.

"Vi ser ind i en fremtid, hvor der kommer markant flere borgere, der har behov for hjælp. Det kræver nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsnet, hvis vi skal løse de meget store udfordringer, det vil give. Samtidig skal kommunerne tættere på de praktiserende læger, og de kommunale sundhedstilbud, som er afgørende for at vi kan lykkes med opgaven," siger Jacob Bundsgaard.

Med opførelsen af supersygehusene har det hele tiden været nødvendigt med kommunale sundhedshuse.
Jacob Bundsgaard, formand i KL

Regeringen foreslår 21 sundhedsfællesskaber omkring akutsygehusene.

"Det er vigtigt at vi får styrket det tværgående samarbejde og det er afgørende, at det er kommunalpolitikere, der har det politiske ansvar for de kommunale opgaver i det nære sundhedsvæsen. Det må vi nu vurdere om regeringens model kan sikre," siger Jacob Bundsgaard.

En vigtig del af reformudspillet er beslutningen om etablering og udbygning af kommunale sundhedshuse, som skal være ramme for kommunernes indsats på sundhedsområdet. Jacob Bundsgaard ser positivt på, at regeringen foreslå, at der skal være sundhedshuse i hele landet.

"Med opførelsen af supersygehusene har det hele tiden været nødvendigt med kommunale sundhedshuse. Sundhedshusene skal i samarbejde med egen læge fremover varetage mange af de funktioner, som lige nu kræver besøg på hospitalerne. Det vil give kommunerne mulighed for at hjælpe borgerne tæt på deres egen hverdag og det er dén vej, vi skal," siger Jacob Bundsgaard.

Regeringen har indkaldt kommuner og øvrige parter til møder i den kommende tid, hvor reformens indhold skal drøftes.

Find hele regeringens udspil til sundhedsreform