09. januar 2019

KL åben for dialog med regeringen om ledelses- og kompetencereform

KL bakker op om at understøtte den fortsatte udvikling af ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Men afsættet skal være langt mere positivt og anerkendende, end regeringen lægger op til med sit udspil.

"Den offentlige sektor i Danmark er en af de mest veldrevne i verden. Det skyldes ikke mindst de dygtige og dedikerede offentlige medarbejdere og ledere, der hver dag skaber service og resultater for borgerne. Vi skal naturligvis hele tiden udvikle ledelse og kompetencer i den offentlige sektor – det fordrer samfundsudviklingen og borgernes behov – men det skal ske med afsæt i, at udgangspunktet er rigtig godt. Hvis regeringen anerkender den præmis, er vi åbne for at drøfte, hvad vi konkret kan gøre i fællesskab i den offentlige sektor, og hvad det giver mest mening, at vi gør hver for sig som de ansvarlige arbejdsgivere i staten, regionerne og kommunerne."

Sådan lyder reaktionen fra Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, på den ledelses- og kompetencereform, som regeringen netop har offentliggjort. Reformen bygger videre på Ledelseskommissionens anbefalinger fra 2018 og rummer en række initiativer, som skal "styrke og udvikle ledelse og kompetencer samt skabe mere velfungerende arbejdspladser i det offentlige."

Positivt med øget fokus på faglig ledelse og sammenhæng i servicen

KL ser positivt på regeringens ønske om at styrke faglig ledelse og driftsledelse samt forslaget om et tværoffentligt kompetenceråd. KL's formand Jacob Bundsgaard hæfter sig desuden ved forslaget om at lave fælles direktionsforløb. For toplederne skal gå forrest og bl.a. sikre øget fokus på og mere understøttelse af den faglige ledelse og driftsledelsen, og det er vigtigt, at staten, regionerne og kommunerne får en endnu stærkere forståelse for hinandens ledelsesopgaver og -vilkår.

"Det er godt, at regeringen med udspillet ser på ledelse i hele den offentlige sektor med udgangspunkt i, at borgerne skal mærke, at den offentlige service hænger sammen og er tænkt sammen. Når det er sagt, er det vigtigt at sætte en fed streg under det faktum, at der er en verden til forskel på at være leder i en styrelse, på et hospital og på en skole. Og Sophie Løhde har ikke det politiske ansvar for det kommunale arbejdsmarked – det har kommunalbestyrelserne," siger Jacob Bundsgaard.

Kritik af sygefravær er forfejlet

Med ledelses- og kompetencereformen har innovationsminister Sophie Løhde også blæst til kamp mod sygefraværet i den offentlige sektor. Konkret har regeringen afsat i alt 145 mio. kroner til særlige indsatser på området. Michael Ziegler anerkender regeringens fokus på nedbringelse af sygefravær, men opfordrer samtidig regeringen til at overveje tonen.

"Den seneste uge har regeringen på et meget tvivlsomt grundlag tegnet et billede i medierne af et uforklarligt højt sygefravær blandt de offentligt ansatte. Det billede kan vi på ingen måde genkende i kommunerne. Sygefraværet er faldet i kommunerne i mange år – ikke mindst fordi ledere, MED-udvalg m.fl. i alle landets kommuner gør en meget målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet. Vi vil gerne drøfte, hvordan vi kan styrke indsatsen yderligere, men det skal ske på et ordentligt og oplyst grundlag", siger Michael Ziegler. 

  • PDF

    En offentlig sektor rustet til fremtiden