18. januar 2019

Flere hænder er en forudsætning for fremtidens velfærd

KL er enig i, at rekruttering i sundhedssektoren skal styrkes. SOSU-området skal have meget større opmærksomhed.

"Antallet af plejekrævende ældre stiger markant, og uden de rigtige kompetencer og tilstrækkeligt med hænder forsvinder forudsætningen for at kunne levere den velfærd, borgerne forventer. Vi har i kommunerne arbejdet med den problemstilling i lang tid, især i forhold til SOSU-personalet, og er derfor enige i, at der skal sættes fokus på rekrutteringsudfordringerne."

Sådan siger KL-formand Jacob Bundsgaard om regeringens udspil "Flere hænder og større arbejdsglæde", som blev præsenteret fredag. Udspillet er en del af regeringens sundhedsreform og kommer med en række konkrete bud på, hvordan der skal tiltrækkes flere læger, sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Mangler svar på SOSU-området

Problemerne med rekruttering af SOSU-personale har længe stået højt på dagsordenen for KL. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne aftalte KL, sammen med FOA, en særlig lønpulje til sundhedspersonale i kommunerne, ligesom KL i efteråret præsenterede 38 konkrete bud på løsninger i handleplanen "Flere hænder i sundheds- og ældresektoren".

Selvom KL kvitterer for, at regeringen nu går aktivt ind i dagsordenen, er der en bekymring for, om regeringen med udspillet fokuserer tilstrækkeligt på netop denne meget alvorlige udfordring.

"SOSU-assistenterne er og bliver en grundsten i det nære sundhedsvæsen. Kommunerne har sat alle sejl til for at rekruttere tilstrækkeligt personale, men det er rigtig svært. Og så er der et stort behov for finansiering både her og nu og ikke mindst i fremtiden. Vi synes ikke, at regeringens udspil indeholder tilstrækkeligt svar på disse udfordringer, som alt andet lige er sundhedsområdets største og sværeste," siger Jacob Bundsgaard.

Godt med flere læger og sygeplejersker

KL ser positivt på regeringens ønske om at sikre flere læger i almen praksis.

"En styrkelse af det nære sundhedsvæsen er i høj grad afhængig af tilstrækkeligt med praktiserende læger i hele landet. I KL har vi længe efterspurgt, at der uddannes flere praktiserende læger. Det er især vigtigt, at der sættes tiltag i værk, som kan sikre, at der også i tyndt befolkede områder er god lægedækning," siger næstformand Martin Damm

Ligeledes anerkender KL regeringens ønske om at uddanne flere sygeplejersker, men understreger samtidig, at en øget dimensionering skal finansieres.

"Kommunerne har i de seneste år ansat rigtig mange dygtige sygeplejersker, som allerede nu har en nøglerolle i det nære sundhedsvæsen. Den rolle vil kun blive større i de kommende år, så en øget dimensionering på uddannelsen har stået højt på vores ønskeliste. Men det kræver, at finansieringen følger med," siger Martin Damm.