30. januar 2019

Positivt at understøttende undervisning beholdes på alle klassetrin

”Det er afgørende, at vi nu står sammen om folkeskolen, og at alle bakker op om de nye rammer og kommer i arbejdstøjet – for elevernes skyld.”

Sådan siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg efter forligskredsen bag folkeskolen har indgået en aftale om justeringer i folkeskolereformen fra 2013.

Han håber, at den nye aftale nu endelig betyder, at der bliver stabilitet omkring skolen.

”Det er godt, at der er enighed om justeringerne. Folkeskolen har brug for bred politisk opbakning. Det handler først og sidst om eleverne, som skal have en skoledag, der både uddanner og danner dem til livet. Vi har en god folkeskole, som vi i fællesskab skal arbejde for at gøre til et attraktivt valg for alle.”

Skolen er mere end fag

Aftalen indeholder bl.a., at skoleugen bliver 2 ¼ klokketimer kortere for de yngste elever. For de resterende klassetrin får kommunerne og folkeskolerne øget frihed til lokalt at tilrettelægge skoleugen, ved at de får mulighed for at konvertere op til 2 timer af den understøttende undervisning til for eksempel flere voksne i undervisningen. Dermed vil der fortsat være understøttende undervisning på alle klassetrin. 

”Den understøttende undervisning har en nøglerolle i arbejdet med at skabe en motiverende og varieret skoledag. Hvis man barberer den understøttende undervisning ned til reelt ingenting, men samtidig signalerer, at de elementer af skoledagen, der netop skaber variation, bevægelse og motivation, skal bibeholdes, skaber man falske forventninger hos alle parter omkring skolen – og ikke mindst eleverne. Der er brug for at blive prioriteret timer til det,” siger han og fortsætter:

”Derfor er det godt, at fagtimerne ikke er blevet øget i samme omfang, som regeringen spillede ud med. Skolen er mere end fag, og hvis vi skal lykkes endnu bedre med at både uddanne og danne vores børn og unge, har vi brug for, at hele dagen ikke bindes op af en fagrække. Samtidig er det rigtig vigtigt, at kompetencen til at konvertere understøttende undervisning fortsat ligger hos os i kommunalbestyrelserne, så vi kan fastholde et fælles højt ambitionsniveau for alle kommunens skoler.”

Forudsætter fuld finansiering

KL-udvalgsformanden glæder sig over, at regeringens forslag om selvstyrende skoler er droppet i den endelige aftale.

”Forslaget havde ingen rod i virkeligheden. Folkeskolen er en krumtap i den lokale velfærd og en vigtig samfundsbærende institution. At ansvaret for folkeskolen fortsat ligger i kommunerne, er vigtigt, fordi det er os, der kan skabe sammenhænge for alle kommunens børn og se på tværs af skoler og indsatser,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Thomas Gyldal Petersen ser frem til at drøfte økonomien i aftalen og pointerer, at han naturligvis forudsætter, at ændringerne er fuldt finansierede. Samtidig advarer han mod for mange dokumentationskrav.

”Umiddelbart er det svært ikke at bemærke de mange dokumentationskrav, som aftalen indeholder ift. bl.a. kortere skoledage. Vi skal passe på, at skolelederen ikke ender med at bruge alt for megen tid på det. Skolelederens vigtigste opgave er i samspil med lærere og pædagoger at sørge for, at skoledagen bliver bedst mulig for alle elever,” slutter Thomas Gyldal Petersen.