07. februar 2019

Medlemmerne af Råd om kommunerne og bankernes samspil på plads

KL har nu udpeget 8 medlemmer til det råd, der inden sommeren 2019 skal formulere et oplæg til en række principper for samspillet mellem kommuner og banker.

I kølvandet på en række sager om hvidvask mv. har KL besluttet at nedsætte et råd, som inden sommeren 2019 skal formulere et sæt governanceprincipper til kommunernes samspil med bankerne.

Rådet består af 8 medlemmer, som samlet set repræsenterer en bred vifte af erfaringer fra såvel den finansielle sektor som arbejdet med samfundsansvar og good governance.

Rådets medlemmer er:

  • Rasmus Feldthusen, professor, Københavns Universitet (formand)
  • Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finans Danmark
  • Birgitte Nauntofte, adm. direktør, Novo Nordisk Fonden
  • Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pension Danmark
  • Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør, SKI
  • Jesper Zwisler, kommunaldirektør, Herlev Kommune
  • Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef, KL
  • Pernille Christensen, juridisk chef, KL (sekretariat)

”Kommunerne forvalter store summer, og borgerne skal kunne have tillid til, at håndteringen af deres skattekroner sker på ordentlig vis. Derfor har vi nu et råd, som skal sikre, at der er tillid og troværdighed i samarbejdet mellem kommuner og banker,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Jeg er glad for, at det er lykkedes os at sammensætte et råd med bred erfaring. Og med professor Rasmus Feldthusen i spidsen har vi en stærk faglig kapacitet i spidsen for et kompetent råd, der både har stærke juridiske kompetencer og speciale i samfundsansvar og etik. Jeg ser frem til at modtage rådets oplæg til principper.”

Større klarhed

Ud over rådet har KL også igangsat to andre initiativer, som skal skabe større klarhed for kommunerne:

  • KL vil bede et advokatfirma om at gennemgå et antal kommuners kontrakter med banker. Formålet er at se på kommunernes handlemuligheder og eventuelle barrierer. Formålet er således også at se på, om der er behov for at drøfte nærmere med myndigheder og tilsynsmyndigheder for at styrke kommunernes muligheder og tryghed i forhold til de kontrakter, der indgås.
  • KL vil herefter sammen med advokatfirmaet udarbejde en guideline til kommunerne om "kontraktvilkår ved udbud af bankforretninger".  Denne guideline skal give kommunerne et lettilgængeligt redskab ved fremtidige udbud af bankforretninger.